รับรอง 9 โรคใหม่ที่เกิดจากการสูบบุหรี่

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐ พ.ศ.2557 รับรอง 9 โรคใหม่จากการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบ
ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยรายงานของนายแพทย์ใหญ่
สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2557  ที่รับรอง โรคใหม่ว่า จากการสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบเป็นสาเหตุ เช่น มะเร็งตับ  มะเร็งลำไส้ใหญ่ และโรคอื่น ๆ อีก โรค ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่นายแพทย์ใหญ่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดและโรคเรื้อรังอื่น ๆ เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2507
รับรอง 9 โรคใหม่ที่เกิดจากการสูบบุหรี่
จากนั้นก็มีรายงานถึงโรคต่าง ๆ ที่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดจากการสูบบุหรี่มาเป็นระยะ ๆ โดยรายงานฉบับล่าสุดระบุโรคใหม่ ๆ ที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกิดจากการสูบบุหรี่  ได้แก่ มะเร็งตับและมะเร็งลำไส้    มีความเสี่ยงที่จะเกิดวัณโรคเพิ่มขึ้น  มีโอกาสเสียชีวิตจากวัณโรคเพิ่มขึ้น  

การสูบบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานในผู้ใหญ่ 30-40%   เทียบกับในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่  โรคอื่น ๆ ก็มีจอตาเสื่อมที่สัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น  ปากแหว่งตั้งแต่เกิดในมารดาที่สูบบุหรี่ การตั้งครรภ์นอกมดลูก  โรคข้อรูมาตอร์ย และภาวะภูมิต้านทานร่างกายลดลง  โรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ทำให้โดยรวมแล้วการสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งถึง 12 อวัยวะและโรคอื่น ๆ อีก 17 โรคในขณะที่การได้รับควันบุหรี่ในคนที่ไม่สูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคได้สิบโรค
 ทั้งนี้รายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกามีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกในการยืนยันถึงโรคแต่ละชนิดที่เกิดจากการสูบบุหรี่  หรือการได้รับควันบุหรี่ในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ รายงานฉบับปัจจุบันมีความสำคัญมากต่อประเทศไทยที่ว่ามะเร็งตับ และมะเร็งลำไส้ เป็นมะเร็งอันดับที่หนึ่ง และที่สามในชายไทย เป็นผลจากการใช้ยาสูบที่มีอัตราสูงมากในชายไทยสูง 40% การควบคุมยาสูบของประเทศไทยจึงยังต้องการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ภายใต้การนำของรัฐบาลและทุกภาคส่วนอย่างจริงจังต่อไป
______________________________________________________________________
ที่มา : http://board.postjung.com/740058.html
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น