ภาพประวัติศาสตร์ ! 'สี่เจ้าคณะใหญ่'


เผยภาพ "สี่เจ้าคณะใหญ่" ไล่ตั้งแต่ หนเหนือ หนกลาง หนตะวันออก และหนใต้ อันได้แก่

1. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือและผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
2. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
3. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
4. พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) วัดกะพังสุรินทร์ (ตรัง) เจ้าคณะใหญ่หนใต้

นั่งเรียงลำดับกันในงานมอบประกาศนียบัตร "พระอุปัชฌาย์" รุ่นที่ 50/2558 วันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นการรวมตัวของเจ้าคณะใหญ่อย่างพร้อมเพรียงมากที่สุด และที่สำคัญก็คือ มีการบันทึกภาพไว้ด้วย ดังนั้น จึงต้องนับเป็นภาพประวัติศาสตร์ ที่เจ้าคณะใหญ่ทั้ง 4 หน ได้บันทึกภาพพร้อมกันเช่นนี้
งานอบรมพระอุปัชฌาย์ประจำปีของคณะสงฆ์ไทยในฝ่ายมหานิกายนั้น ได้รับการกล่าวขานว่า "เป็นงานที่เข้มที่สุด" มีพระสังฆาธิการระดับสูง นับตั้งแต่สมเด็จพระราชาคณะลงมา มาร่วมงานมากที่สุด และพร้อมเพรียงมากที่สุด 

ทั้งนี้เพราะพระมหาเถระให้ความสำคัญกับงานนี้มาก ถึงขนาดคาดโทษว่า "ใครไม่มาก็อย่าหวังว่าจะได้เลื่อนสมณศักดิ์" ปานนั้น ดังนั้น งานอบรมพระอุปัชฌาย์ในแต่ละปี จึงมีพระเถราะนุเถระมาร่วมงานและช่วยงานมากที่สุด เป็นงานหนึ่งเดียวของมหานิกายจริงๆ สำคัญเสียจนกระทั่งว่า งานสอบบาลียังไม่สำคัญเท่า ทั้งๆ ที่จริงแล้ว งานอบรมพระอุปัชฌาย์นั้นก็ไม่ได้มีอะไรมาก เพราะมีระเบียบแบบแผนและขั้นตอนที่ชัดเจนอยู่แล้ว และจำนวนพระที่เข้าอบรมในแต่ละปีก็มีไม่มาก แค่ไม่กี่ร้อยองค์ มิใช่งานพัฒนาการศึกษาเช่นการสอบบาลี แต่ทั้งนี้ เมื่อพระมหาเถระเจาะจงให้ความสำคัญกับงานรูปแบบแบบนี้มากกว่าสาระด้านอื่น งานอบรมพระอุปัชฌาย์จึงกลายเป็น "งานสำคัญนัมเบอร์วัน" ไปโดยปริยาย และทำให้เราได้เห็นเจ้าคณะใหญ่ทั้ง 4 หน 4 ภาค ของประเทศไทย มานั่งอยู่ในภาพเดียวกัน เหมือนสิ่งมหัศจรรย์ เพราะภาพเช่นนี้หาแทบไม่มีในรอบร้อยปี ดังนั้นจึงต้องขอจารึกเป็น "ภาพประวัติศาสตร์" โดยแท้


ที่มา : http://www.alittlebuddha.com
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น