เชียงใหม่หนาวจนไข่เหี่ยว

ที่จริงแล้วไม่ใช่อากาศหนาวจนไข่เหี่ยว แต่ประการใด แต่เป็นโรค โรคไข่นิ่ม หรือโรคไข่ลด Egg
Drop Syndrome (EDS)โรคไข่นิ่มหรือโรคไข่ลด เป็นโรคติดเชื้อที่พบในไก่ระยะให้ผลผลิตไข่ โดยพบการลดลงอย่างรวดเร็วของผลผลิตไข่ ไก่ในฝูงจะไม่สามารถให้ผลผลิตได้สูงสุด (peak) และไข่ที่ได้นั้นพบว่ามีรูปร่างลักษณะที่ผิดปกติ โดยพบไข่สีซีด บางครั้งพบไข่ไม่มีเปลือก เชื้อที่ก่อปัญหาคือเชื้อ อดีโนไวรัส กลุ่มที่ 3 (adenovirus of group III) รูปแบบการติดต่อของโรคนั้นสามารถแพร่กระจายอย่างช้า ๆจากการสัมผัสกับไก่ป่วยในกรง และสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากการปนเปื้อนเชื้อในพื้นเล้า แม้โรคนี้จะเกิดการระบาดและทำให้เกิดความสูญเสียในไก่ไข่ แต่แหล่งอาศัยตามธรรมชาติของไวรัสชนิดนี้ก็คือ เป็ดและห่าน แต่ "ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพไข่" สามารถรับประทานได้ปกติที่มา :  http://hot.ohozaa.com
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น