มีกฏหมายเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อเอดส์ ด้วยหรือ??


มีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่ง ชื่อว่า ฟิลาเดลเฟีย ตัวเอกของเรื่อง รับบท โดย ทอม แฮงค์

เนื้อหาของภาพยนตร์ คือ ตัวเอกของเรื่อง เป็นชายที่มีความรักร่วมเพศ ประกอบอาชีพ เป็นทนายหนุ่มอนาคตไกล   แต่อยู่ๆเขาก็ถูกไล่ออกจากบริษัท โดยไม่มีเหตุผล ซึ่งเขามาสงสัยภายหลังว่าที่โดนไล่ออก เป็นเพราะบริษัทรู้ว่าเขาติดเชื้อเอดส์
เขาจึงได้จ้างทนาย (นำแสดงโดย เดนเซล วอชิงตัน) มาว่าความให้เขา พอทนายรู้ว่าต้องว่าความให้คนเป็นเอดส์ก็ไม่อยากรับงาน เพราะกลัวที่จะติดโรค แต่สุดท้ายก็ยอมช่วย และก็ว่าความให้ตัวเอกของเรื่องชนะคดีในที่สุด ด้วยการพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่า ผู้บริหารในบริษัทเห็นแผลที่เกิดจากเชื้อเอดส์ จึงตัดสินใจให้ออกจากงาน
สำหรับประเทศไทยเอง เรามีกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือ เอดส์ ในสถานประกอบการ ดังนี้
- บริษัทใด บังคับหรือ แอบตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ เอชไอวีของพนักงาน เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 30
- บริษัทใดเลือกจ้างพนักงาน เพราะเหตุที่ติดเชื้อ เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 31
- โรงพยาบาลเจาะเลือดแล้วตรวจเอดส์ โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ถูกตรวจ เป็นการกระทำที่ผิดข้อบังคับแพทยสภา หมวด 3 ข้อ 4
- โรงพยาบาลใดแจ้งผลตรวจเลือดเอดส์ ให้บริษัททราบโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ถูกตรวจ เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธนนมนูญมาตรา 34 ละเมิดกฏหมายอาญามาตรา 323 และผิดข้อบังคับแพทยสภา หมวด 3 ข้อ 9
- บริษัทใดเปิดผนึกซองผลตรวจเลือดของพนักงาน เพื่อล่วงรู้ผลการตรวจเลือด โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ถูกตรวจ ละเมิดกฏหมายอาญามาตรา 323
- บริษัทใดประมาท เลินเล่อ ทำข้อมูลรั่วไหล และทำให้ผู้อื่นทราบว่าใครติดเชื้อ เป็นการกระทำที่ละเมิดกฏหมายเพ่ง มาตรา 420
- บริษัทเลือกปฏิบัติโดยการเลิกจ้างพนักงาน เพราะเหตุที่ติดเชื้อเอดส์ เป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
- การปฏิบัติในทุกข้อที่กล่าวมาแล้ว ขัดต่อนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการตรวจเอดส์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ซึ่งมีนายกรัฐมนตรเป็นประธาน


ที่มา : http://www.thaisafetywork.com/
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น