16 มหามงคลสถานไหว้พระขอพรต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

ตรุษจีนนี้จะไปไหว้พระที่ไหนกันดี ?...เชื่อว่าหลายคนกำลังตั้งคำถามนี้อยู่ในใจ เอาเป็นว่าไม่ต้อง
ครุ่นคิดกันให้วุ่น เพราะ วันนี้กระปุกดอทคอมมี 16 มหามงคลสถาน สำหรับเดินทางไปไหว้พระขอพรในช่วงเทศกาลตรุษจีนมาฝากกันแล้ว เอ้า ! ใครใกล้ที่ไหน ศรัทธาที่ใดตรงดิ่งไปได้เลย...ว่าแต่อย่าลืมเอาบุญมาฝากกันด้วยนะ ^^

           1. วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

           เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเยาวราช อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของคนไทยเชื้อสายจีน โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีผู้คนแวะเวียนเข้ามาสักการบูชาขอพรทวยเทพธรรมบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองเป็นจำนวนมาก

          ที่อยู่ : 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
          โทรศัพท์ : 0 2222 3975, 0 2226 6553
          เว็บไซต์ : lengnoeiyi.com
 

ภาพจาก Tooykrub/shutterstock.com  
          2. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

          เป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสวยงามวิจิตรบรรจงราวกับท่องอยู่ในพระราชวังจีนโบราณ โดดเด่นด้วยหอระฆังที่มีสีสันและลวดลายสุดประณีต ตลอดจนมีโครงสร้างอันโอ่อ่าที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมในยุคราชวงศ์หมิง-ชิง พร้อมด้วยหลังคาสีเขียวตัดกับบานหน้าต่างไม้สักสีแดงและกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงิน นอกจากนี้ยังมี "วิหารพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิ์สัตว์" วิหารขนาดใหญ่อีกแห่งอยู่ด้านหลัง ซึ่งประดิษฐานพระโพธิ์สัตว์กวนอิมปางพันตาพันมืออีกด้วย

          ที่อยู่ : เลขที่ 75 หมู่ที่ 4 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.
          โทรศัพท์ : 0 2571 1155
 
    
          3. วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

          เดิมชื่อว่า "วัดสามจีน" มี "พระสุโขทัยไตรมิตร" พระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐานอยู่ภายใน นอกจากนี้ภายในยังมีการจัดแสดงนิทรรศการหลวงพ่อทองคำ มีการจัดทำศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช เพื่อจัดแสดงเรื่องราวของไชน่าทาวน์เยาวราชในรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัย มีโรงภาพยนตร์ฉายวีดีทัศน์เล่าเรื่องเยาวราชในอดีต แบบจำลอง 3 มิติ และหอเกียรติยศแสดงภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงของชุมชนเยาวราชอีกด้วย

          ที่อยู่ : 661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
          โทรศัพท์ : 08 9002 2700, 0 2623 1227
          เว็บไซต์ : wattraimitr-withayaram.com และ เฟซบุ๊ก Phra Maha Mondop 
 
pohokyi
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดกุศลสมาคร โผฮกหยี่ 
         4. วัดกุศลสมาคร

          เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมชื่อ "โผเพื้อกตื้อ" เป็นวัดที่ชาวจีนและชาวญวนร่วมกันสร้าง เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน มีพิธีกรรมและประเพณีพิธีกงเต๊ก ประเพณีทิ้งกระจาด นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งปลูกสร้างและประติมากรรมทั้งพระพุทธรูป รูปหล่อองค์เทพ องค์เจ้าแม่กวนอิมพันกร ฯลฯ ตามแบบจีน-ญวน ให้ผู้ที่มีความศรัทธาเข้ามาสักการบูชากันอีกด้วย

          ที่อยู่ : 97 ซอยกุศลสามัคคี แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
          โทรศัพท์ : 0 2211 7002, 0 2623 1562, 08 9025 2623
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก วัดกุศลสมาคร โผฮกหยี่

          5. วัดบำเพ็ญจีนพรต (วัดย่งฮกยี่)

          สังฆารามเก่าแก่สังกัดคณะจีนนิกาย ภายในประดิษฐานพระประธานปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะแบบจีน 3 องค์ โดยองค์กลาง คือ พระศากยมุนีพระพุทธเจ้า ทรงประทับเป็นประธานแห่งสหโลกธาตุ ส่วนองค์ขวา คือ พระอมิตาภะพุทธเจ้า ทางซ้าย คือ พระไภษัชยะคุรุพุทธเจ้า สองข้างพระประธานทางซ้าย คือ พระมหากัสสะปะเถระ และทางขวา คือ พระอานนท์เถระ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศิลาขาวศิลปะพม่า และพระพุทธรูปโลหะ 3 องค์ ศิลปะไทยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประดิษฐานให้สักการบูชากันอีกด้วย 

          ที่อยู่ : 324-6 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน
          โทรศัพท์ : 0 2222 4789, 0 2221 1640

          6. ศาลเจ้าโป๊ยเซียน

          ศาลเทพเจ้าที่ลูกหลานไทย-จีนเคารพสักการะมาช้านาน โดยภายในมีเหล่าเซียน เจ้าพ่อเสือ องค์เทพเจ้า และรูปเคารพเทพทั้งแปด ประดิษฐานเป็นประธานประจำศาล ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีลูกหลานและผู้ที่ศรัทธาสามารถเข้ามาสักการบูชาขอพร ขอโชคลาภ ขอเรื่องสุขภาพ ฯลฯ ให้กับตนเองเป็นจำนวนมาก

          ที่อยู่ : ถนนเจริญกรุง (วงเวียนโอเดียน)
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.
          โทรศัพท์ : 0 2226 5681, 08 4026 8384

          7. ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ (วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม)

          เป็นศาลเจ้าจีนที่ก่อสร้างอย่างสวยงามใหญ่โต ภายในโอ่โถง มีสถาปัตยกรรมแบบจีน และมีจุดเด่นด้านศิลปวัตถุที่สำคัญ คือ รูปปั้นมังกรซึ่งมีมากถึง 2,840 ตัว ตลอดจนกระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ เสาฟ้าดิน และองค์ไท้ส่วยเอี้ย (ดาวเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเกิดของมวลมนุษย์) ครบ 60 องค์ ให้ผู้มาเยือนได้ขอพรตามปีเกิดอีกด้วย

          ที่อยู่ : 1/13 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.
          โทรศัพท์ : 0 3839 8381-3, 0 3839 8399
          เว็บไซต์ : najathai.net

         8. ศาลเจ้าพ่อเสือ

          ศาลเจ้าจีนเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวจีนและชาวไทยและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยภายในประดิษฐานเทพเจ้าจีนหลายองค์ อาทิ เฮี่ยงเทียนเซี่ยงตี่, เจ้าพ่อเสือ, เจ้าพ่อกวนอู และเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งนับเป็นสถานที่ไหว้พระขอพรอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด !

          ที่อยู่ : 468 ถนนตะนาว ใกล้เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น.
          โทรศัพท์ : 0 2224 2110
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก ศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้า-official
 
 
          9. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

          สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและประชาชนทั่ว ๆ ไปมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยภายในประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์สององค์คู่กัน สลักจากหินสีเขียว สวมหมวกทรงกระบอก เป็นศิลปกรรมในสมัยลพบุรี และเมื่อกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วยังสามารถเดินชมอุทยานมังกรสวรรค์ ซึ่งเป็นอาคารรูปมังกรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในบริเวณใกล้ ๆ กับศาลเจ้าได้อีกด้วย

          ที่อยู่ : หมู่ 1 491/1 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 7200
          เวลาเปิด-ปิด : วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. และ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.
          โทรศัพท์ : 0 3552 1690
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร สุพรรณบุรี 
Pung Tao Kong Chiang Mai
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ 清邁老本頭古廟 Pung Tao Kong Chiang Mai
 
          10. ศาลเจ้าปุงเถ่ากง 

          ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุกว่า 136 ปี มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนโดยทั่วไป โดยภายในมีสถาปัตยกรรมจีนอันงดงาม สามารถเดินทางมาไหว้สักการะขอพรกันได้ตลอดเวลา

          ที่อยู่ : 64-66 ถนนไปรษณีย์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน
          โทรศัพท์ : 0 5323 2896
          เว็บไซต์ : ptkcm.or.th และ เฟซบุ๊ก ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ??????? Pung Tao Kong Chiang Mai 
 
 
          11. วัดพนัญเชิง

          วัดเก่าแก่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ "หลวงพ่อโต" หรือ "เจ้าพ่อซำปอกง" ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีประชาชนและผู้ที่ศรัทธาแวะเวียนเข้ามากราบไหว้บูชาหลวงพ่อโตกันเป็นจำนวนมาก สามารถเดินทางมาขอพรกันได้ใกล้กรุงเทพฯ นิดเดียว

          ที่อยู่ : ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.
          โทรศัพท์ : 0 3524 1708, 0 3524 3873
          เว็บไซต์ : watphananchoeng.net และ เฟซบุ๊ก วัดพนัญเชิงวรวิหาร Wat Pananchoeng

          12. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

          วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนตามแบบพระราชนิยม หลังคาพระอุโบสถมุงด้วยกระเบื้องรางดินเผาทำเป็นลอนลูกฟูกแบบจีน หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสด พร้อมตกแต่งสีให้เป็นใบและดอกพุดตาน ตรุษจีนนี้แวะเข้ามากราบไหว้ขอพรพระประธาน ต่อด้วยให้อาหารปลาบริเวณท่าน้ำกันได้ รับรองอิ่มบุญสุขใจแน่นอน

          ที่อยู่ : 86 หมู่ 3 ถนนท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
          เวลาเปิด-ปิด : (พระวิหารและการเปรียญหลวงจะเปิดให้ชมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันสำคัญ)
          โทรศัพท์ : 0 2881 6323, 0 2446 4035  
 
 
          13. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

          หรือที่รู้จักกันในนาม "วัดโพธิ์" เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์อีกด้วย ตรุษจีนนี้หากมีโอกาสแนะนำให้แวะไปสักการบูชาและชมสถาปัตยกรรมไทย-จีน ภายในวัด ประทับใจแน่นอน !

          ที่อยู่ : 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 2226 0335, 0 2226 4887, 0 2225 9595, 0 2221 9449
          เว็บไซต์ : watpho.com และ เฟซบุ๊ก Wat Pho วัดโพธิ์
 
WatDibayaVariVihara
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดทิพยวารีวิหาร-กัมโล่วยี่ / 敕賜甘露禪寺
 
          14. วัดทิพย์วารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่) 

          วัดเก่าแก่สมัยกรุงธนบุรี ภายในมีองค์เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากมายให้กราบไหว้ อาทิ หมออูโต๋ว, เทพปรองดอง, เทพขุนพลเอี่ยยิ่ม, องค์ซำกวง, พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นบุญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร และเทพมังกรเขียว เทพารักษ์ผู้รักษาบ่อน้ำทิพย์ประจำวัด ที่คนจีนแต้จิ๋วนับถือกันมากที่สุด สามารถเดินทางมาขอพร ขอโชคลาภ และเสริมพลังบารมีกันได้

          ที่อยู่ : 119 ซอยทิพย์วารี ถนนตรีเพชร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน
          โทรศัพท์ : 0 2222 5988
          เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก วัดทิพยวารีวิหาร-กัมโล่วยี่ / 敕賜甘露禪寺

          15. วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่)

          เป็นวัดในพุทธศาสนาลัทธิมหายานฝ่ายจีนนิกาย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทย-จีน ด้านหน้ามีซุ้มประตูวัดที่สร้างด้วยศิลปะจีน มีหอแปดเหลี่ยมที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงจีนคณาณัติจีนพรต (เย็นบุญ) อดีตปลัดขวาจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวิหาร นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าเป็นวิหารท้าวจตุโลกบาล ซึ่งภายในประดิษฐานพระศรีอารยเมตไตรยโพธิสัตว์ (หมี่เล็กผ่อสัก) และด้านหลังเป็นพระสกันทโพธิสัตว์ (อุ่ยท้อผ่อสัก) และท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ (ซี่ไต่เทียงอ้วง) ตรุษจีนนี้แวะมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันได้

          ที่อยู่ : ติดถนนสุขุมวิท เส้นทางสายจันทบุรี-ขลุง ตำบลพลิ้ว อำเภอเเหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. 
          โทรศัพท์ : 0 3939 7210

          16. วัดสุนทรประดิษฐ์ 

          วัดพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเพียงวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพระอาจารย์จีนเที้ยง เต่าก้วย เจ้าอาวาสองค์แรกเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2507 โดยภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุธมงคลสถาพร (ศิลปะแบบจีน) ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 9 นิ้ว พระอัครสาวก พระมหากัสสปะมหาเถระ, พระอานนท์ลักษณะยืนความสูง 3 เมตร และพระกัจจายนะมหาเถระ ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว จำนวน 3 องค์ ผู้ที่ศรัทธาสามารถเข้ามาสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกันได้

          ที่อยู่ : 44/3 ถนนอดุลยเดช ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน

          เอ้า ! ถูกใจที่ไหนศรัทธาที่ใดก็ตรงไปขอพรที่นั่นกันได้เลย อย่างไรก็ตามตรุษจีนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข สมหวัง  มีโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ซินเจียยู้อี่ ซินนี้ฮวดไช้ จ้า !


ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

 lengnoeiyi.com, wattraimitr-withayaram.com และ เฟซบุ๊ก Phra Maha Mondop 
, เฟซบุ๊ก วัดกุศลสมาคร โผฮกหยี่, najathai.net, เฟซบุ๊ก ศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้า-official, เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร สุพรรณบุรี, ptkcm.or.th และ เฟซบุ๊ก ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ??????? Pung Tao Kong Chiang Mai, watphananchoeng.net และ เฟซบุ๊ก วัดพนัญเชิงวรวิหาร Wat Pananchoeng, watpho.com และ เฟซบุ๊ก Wat Pho วัดโพธิ์, เฟซบุ๊ก วัดทิพยวารีวิหาร-กัมโล่วยี่ / 敕賜甘露禪寺
 

ที่มา :
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น