เคล็ดลับ.. การถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก (มาโคร)

ภาพ © Chase Jarvis
โดยทั่วไปแล้ว การถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กนั้นทำได้ง่ายเพียงแค่เคลื่อนที่เข้าไปใกล้วัตถุเท่านั้น

แต่การถ่ายภาพวัตถุขนนาดเล็กโดยขยายภาพของวัตถุจนมองเห็นได้อย่างชัดเจนนั้น จะทำให้
คุณมองเห็นโครงสร้างพื้นผิวและรายละเอียดของวัตถุที่เราอาจมองข้ามไปได้อย่างน่าอัศจรรย์
การถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กอาจจับใจ สร้างความแปลกใจ หรือแม้แต่ทำให้ผู้ชมภาพตื่นตระหนก
จากรายละเอียดที่เผยออกมา

วัตถุขนาดเล็ก: การตั้งค่ากล้องเพื่อถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก

Labybug shot using 100 มม. macro lens
นี่คือภาพถ่ายระยะใกล้ของแมลงเต่าทองที่ถ่ายโดยใช้เลนส์มาโคร 100 มม. ลองสังเกตลักษณะต่อไป
นี้ ซึ่งสามารถพบได้ในภาพถ่ายวัตถุขนาดเล็กทั่วไป 1) วัตถุจะถูกขยายใหญ่เกินกว่าภาพที่คุณเคย
มองเห็นด้วยตาเปล่า 2) ระยะชัดลึกของภาพน้อยมาก 3) มีการตั้งค่าระบบวัดแสงเพื่อให้กล้องเปิดรับ
แสงจากวัตถุได้ดี
ในการตั้งค่ากล้องเพื่อถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก โดยทั่วไปจะต้อง
 • ปรับขนาดรูรับแสงให้ใหญ่ที่สุดและเลือกโฟกัสเฉพาะจุด
 • ตั้งค่าความไวชัตเตอร์สูงเนื่องจากวัตถุมีขนาดเล็กมาก การเคลื่อนไหวของกล้องเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดความพร่ามัวขึ้นในภาพ
 • ดังนั้น ควรพิจารณาตั้งค่าความไวแสง (ISO) ให้สูงขึ้น เพื่อให้ได้ความไวชัตเตอร์ที่สูงขึ้นด้วย
 • กล้องส่วนใหญ่จะมีโหมดตั้งค่าเองสำหรับการถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถถ่าย
  ภาพวัตถุขนาดเล็กได้โดยอัตโนมัติ

วัตถุขนาดเล็ก: การเลือกวัตถุและการตั้งค่า

ดอกไม้เป็นวัตถุที่ได้รับความนิยมตลอดกาลในการถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กเนื่องจากมี
รายละเอียดซับซ้อนที่จะเผยออกมาเมื่อถ่ายภาพโดยใช้วิธีการถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก
Macro shot of a flower
สิ่งต่างๆ ที่มีรูปร่างหรือโครงสร้างที่น่าสนใจอาจเป็นวัตถุที่เหมาะกับการถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กให้เป็นภาพศิลปะแบบนามธรรมได้ เช่น การถ่ายภาพภาพตกแต่งผนังแบบญี่ปุ่น
ที่มีความกว้างหนึ่งเซ็นติเมตรในระยะใกล้
A japanese wall ornament
แมลงเป็นวัตถุที่ได้รับความนิยมในหมู่
ช่างภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพขนาดเล็ก เพราะถ่ายได้ยากและลักษณะที่แปลกประหลาดจะเผยออกมาเมื่อถ่ายภาพ
ในระยะใกล้
Closeup of grasshooper
ไม่ว่าวัตถุขนาดเล็กชนิดใด หากมีพื้นผิวหรือลักษณะที่น่าสนใจ ก็สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุ
สำหรับถ่ายภาพขนาดเล็กที่ดีได้ อย่างไรก็ตาม วัตถุที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่
 • ดอกไม้และต้นไม้

  ดอกไม้และต้นไม้เป็นวัตถุขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมเนื่องจากพวกมันอยู่นิ่งกับที่และถ่ายได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็มีโครงสร้างผิวและรูปร่างที่หลากหลาย ทำให้ภาพถ่ายวัตถุขนาดเล็กที่ออกมามีความสวยงาม
 • สิ่งมีชีวิตที่อยู่กับที่และมีรูปร่างหรือผิวสัมผัสที่น่าสนใจ

  ไม่ว่าวัตถุขนาดเล็กชนิดใด หากมีพื้นผิวหรือลักษณะที่น่าสนใจ ก็สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุสำหรับถ่ายภาพขนาดเล็กที่ดีได้อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ช่างภาพควรถ่ายราย
  ละเอียดที่ยังไม่มีใครเคยเห็นของวัตถุนั้นเพื่อสร้างความประหลาดใจแก่ผู้ชมภาพ
 • แมลง

  แมลงอาจเป็นวัตถุที่ท้าทายฝีมือช่างภาพมากที่สุด แต่ภาพถ่ายที่ได้ก็สวยงามที่สุดเช่นกัน
  การถ่ายภาพแมลงขนาดเล็ก นอกจากจะต้องใช้ความอดทนในการติดตามหรือรอให้มันปรากฏตัว
  ในตำแหน่งที่ถูกต้องมีระยะที่เหมาะสมกับการถ่ายภาแล้ว ยังต้องอาศัยการตั้งค่ากล้อง
  การโฟกัส และการถ่ายภาพอย่างรวดเร็วก่อนที่พวกมันจะขยับตัวอีกครั้งด้วย

วัตถุขนาดเล็ก: แมนนวลโฟกัสอาจทำให้ได้ภาพถ่ายที่สวยงามกว่า

ภาพถ่ายดอกตูมของต้นมาเดรสซิลวานี้
ถ่ายโดยจัดวางดอกไม้ในส่วนเล็กๆ ของกรอบ
ภาพ โดยที่เลนส์ของช่างภาพโฟกัสไปที่ฉาก
หลังแทน การถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กเช่นนี้
ควรวางกล้องไว้บนขาตั้งกล้องและโฟกัสอย่าง
ระมัดระวัง ภาพที่ได้จึงจะออกมาสวยงามที่สุด
Drifting car
แมลงตัวนี้ถ่ายได้ยากมากหากใช้เลนส์
อัตโนมัติที่ค้นหาโฟกัสได้ตลอดเวลา เนื่องจาก
มันขี้ตกใจและอาจบินหนีไป ในกรณีเช่นนี้ ให้
เข้าใกล้แมลงอย่างระมัดระวังและโฟกัสด้วย
ตนเอง ซึ่งอาจเป็นวิธีที่ดีกว่า
Fly
วัตถุขนาดเล็กหลายชนิดจะมีขนาดเล็กมากและปรากฏเป็นจุดเล็กๆ อยู่ในกรอบภาพเท่านั้น
ดังนั้น เลนส์กล้องอาจประสบปัญหาในการโฟกัส ในกรณีเหล่านี้ การตั้งค่ากล้องของคุณไปที่
โหมดแมนนวลโฟกัสและทำการโฟกัสด้วยตนเองอาจให้ผลดีกว่า

การเลือกพื้นหลัง

Orchids taken with a large and small apertures
ดอกกล้วยไม้เหล่านี้ถ่ายโดยใช้เลนส์ธรรมดาและรูรับแสงที่แคบมาก
องค์ประกอบพื้นหลังในภาพนี้ถูกจัดวางไว้ในระยะใกล้และมองเห็น
ได้ชัดเจนและดึงเอาความสนใจของผู้ชมภาพไป
เมื่อถ่ายอีกครั้งโดยใช้เลนส์มาโคร รูรับแสงขนาดใหญ่ และกำลังขยายของเลนส์ ทำให้พื้นหลังดูพร่ามัว ส่งผลให้วัตถุดูเด่นขึ้นมา
การถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กนั้นจะต้องใช้ระยะชัดลึกน้อย ระยะห่างระหว่างวัตถุและพื้นหลังไม่ค่อยสำคัญในการถ่ายภาพประเภทนี้ แต่ความเข้ากันของโทนและเฉดสีของพื้นหลังกับวัตถุจะกลายเป็นสิ่งที่ต้องคำนึง ดังตัวอย่างนี้

วัตถุขนาดเล็ก: การใช้แฟลชในการถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก

Little Lizard
ภาพของเจ้าจิ้งจกตัวเล็กนี้ถ่ายด้วยแฟลชที่ผ่านการกระจายแสงเพื่อให้ได้ความไวชัตเตอร์เพิ่มขึ้นตามที่ต้องการ ในขณะเดียวกันก็เปิดรับแสงอย่างเหมาะสม
บ่อยครั้งในการถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก การใช้แสงจากแฟลชเพิ่มเติมจะช่วยให้กล้องถ่ายภาพวัตถุที่ได้
สวยงามขึ้นและช่วยเพิ่มความไวชัตเตอร์เพื่อป้องกันการพร่ามัวของภาพได้ แม้แต่ในบริเวณร่มเงาใน
ตอนกลางวันที่มีแสงแดดจ้า คุณอาจต้องใช้แฟลชเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัตถุขนาดเล็กส่วน
ใหญ่จะได้รับการจัดตำแหน่งให้อยู่ใกล้กับเลนส์ ดังนั้น คุณจึงอาจต้องลดแสงแฟลชจากกล้องลงใน
กรณีที่คุณใช้แฟลชภายนอก หรือกระจายแสงแฟลชหากคุณใช้แฟลชในตัวกล้อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่
ให้วัตถุได้รับแสงมากเกินไป และทำให้ภาพที่ออกมาได้รับแสงเสมอกันมากขึ้น วิธีง่ายๆ ที่คุณสามารถ
นำมาใช้กระจายแสงแฟลชในตัวกล้องก็คือ ใช้แผ่นกระดาษหรือกระดาษทิชชูหนึ่งหรือสองแผ่นมา
คลุมแฟลชไว้ที่มา :  http://dslr.nikon-asia.com/amateur3/th/macro
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต
ผู้ชมหน้านี้ :  

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น