เรียกยศตำรวจอย่างไร ดูยศตำรวจอย่างไร ??

ประชาชนที่มาติดต่อไม่ต้องวิตกกังวล ว่าจะเรียก ยศ ผิดถูกมากมายเพราะว่า ” ตำรวจมีหน้าที่รับใช้ประชาชน ไม่ใช่นายของประชาชน ”

แต่ก็ขอยกตัวอย่างที่เพื่อนๆ ต้องเจอเป็นประจำละกันนะครับ

ชั้นนายสิบ ส.ต.ต.- ส.ต.อ. เรียกว่า หมู่
ชั้น จ.ส.ต. หรือ จ่าสิบตำรวจ เรียก จ่า
ชั้น ด.ต. หรือ ดาบตำรวจ เรียก ดาบ..
ร.ต.ต.- ร.ต.ท. หรือ ร้อยตำรวจตรี- ร้อยตำรวจโท เรียก หมวด..
ร.ต.อ. หรือ ร้อยตำรวจเอก เรียก ผู้กอง
ตรงนี้จะสับสนกันนิดหน่อยครับ
บางที ร.ต.อ. บางท่านหรือบางนาย ตำแหน่ง อาจเป็นสารวัตรป้องกันปราบปราม , สารวัตรสืบสวนฯ , สารวัตรอำนวยการ ฯลฯ
ก็ให้เรียกว่า สารวัตรครับ หากรู้ ไม่รู้ก็ไม่ผิดครับ
พ.ต.ต. หรือพันตำรวจตรี เรียก สารวัตร..
พ.ต.ท. หรือพันตำรวจโท เรียก สารวัตร..
เช่นกันครับ พ.ต.ท. จะมีตำแหน่งทั้ง สารวัตร และ รอง ผู้กำกับกับ
หากทราบ ก็เรียก สารวัตร.. หรือ รอง ผู้กำกับ…
พ.ต.อ. หรือพันตำรวจเอก เรียก ผู้กำกับ..
ส่วน รอง ผู้บังคับการ ก็ยังคงใช้ พ.ต.อ. อยู่คับ หากทราบว่า เป็นรองผู้บังคับการ ก็ให้เรียก รองผู้การ
พล.ต.ต. หรือ พล ตำรวจตรี .. เรียกว่า ผู้การ…
พล.ต.ต. ที่ดำรงตำแหน่ง รอง ผู้บัญชาการ เราก็เรียก รอง ผู้บัญชาการ..
พล.ต.ท. หรือพลตำรวจโท .. เรียก.. ผู้บัญชาการที่มา : https://th-th.facebook.com/police.station191/posts/707866335897960
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น