สุดสยอง อาหารกลางวันที่คองโก


คองโก (หมายถึง "นักล่า") มาจากกลุ่มชาติพันธุ์บาคองโก (Bakongo) ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำ
คองโก ในอดีตสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเคยเป็นอาณานิคมของเบลเยียม   และนี่เป็นอีกอาหารที่ชนเผ่าพิ้นเมืองยังคงกินกันอยู่ 
กอริลลาเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ป้องกันการล่ายากพอๆ กับช้าง ชาวเมืองพื้นเมืองของประเทศต่างๆ

ในแอฟริกา ไม่ว่าเป็นแคเมอรูน อูกันดา คองโก นิยมเอาเนื้อกอริลล่าไปตุ๋น โดยขายตามตลาดใน

เมืองใหญ่ที่มา :  http://www.cam111.com/
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต
ผู้ชมหน้านี้ :  

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น