บ้านพัก “ในหลวง” บ้านเลขที่ 1 ใน “โครงการชั่งหัวมัน”

“บ้านเลขที่ 1” ในโครงการชั่งหัวมันฯ เป็นบ้านพักส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถือโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรทำไร่
โครงการ ชั่งหัวมัน
เหตุที่เรียก “ชั่งหัวมัน” หลายคนที่ยังไม่รู้…เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล ทรงมีพระราชประสงค์ให้นำมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวายวางไว้บนตาชั่งแบบโบราณ แล้วพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ
พอพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระราชวังไกลกังวล จึงพบว่า มันเทศที่วางบนตาชั่งมีใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้นำหัวมันนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ในวังไกลกังวล แล้วทรงมีพระราชดำรัสให้หา พื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศ “พระองค์ท่านมองว่า…ถ้าดินที่มีอยู่แล้ว พัฒนาปรับปรุง ก็น่าจะปลูกอะไรขึ้นได้ง่ายกว่า ขนาดมันที่ยังไม่มีดินยังขึ้นได้ เป็นตัวอย่างให้ราษฎรในพื้นที่ได้เห็น ได้ทำงาน ร่วมกันเรียนรู้ นำไปปรับใช้ในการทำเกษตรในที่ดินของตนเองได้”
โครงการ ชั่งหัวมัน
ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้า
นอกจากแม่แบบด้านการเกษตรแล้ว ยังมี กังหันลมผลิตไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาลที่ใช้พลังงานทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้า มีกำลังการผลิตขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ ปัจจุบันมีทั้งหมด ๒๐ ต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการเข้ามารับซื้อพลังงานสะอาดที่ได้นี้ต่อไป
ไฟฟ้าพลังงานสะอาดไม่ได้ใช้หมุนเวียนในไร่ ผลิตได้เท่าไร จะเอาไปหักลบกับพลังงานที่ใช้ ทุกเดือนจะมีเงินเหลือ การไฟฟ้าฯ ตีเช็คกลับคืนมา ๓-๔ ครั้งแล้ว
โครงการ ชั่งหัวมัน
โครงการชั่งหัวมันฯ เป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไป แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด
ช่วงหลังก็มีการทำการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสาน แล้วชาวบ้านก็มาช่วยทำงาน เป็นตัวอย่างการทำการเกษตรที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่เขตแล้ง
โครงการ ชั่งหัวมัน
โครงการนี้เป็นเสมือนแปลงทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น อันได้แก่ มะนาว มะพร้าวชมพู่เพชร และพืชไร่ พืชสวน อะไรอีกจิปาถะมากมายที่ไม่รู้จักหรือไม่ มีความรู้พอจะเขียนถึงมีการขุดบ่อ (หรือในโครงการคือเขื่อน)เพื่อเก็บกักน้ำ มีกังหันและโซล่าเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเหมือนจะเป็นแบบทดลองตัวอย่างแก่เกษตรกรโดยรอบ เพื่อเพิ่มคุณภาพให้ผลผลิตแบบพึ่งพาตัวเอง และเหนือสิ่งอื่นใด พอมีข่าวในหลวงเสด็จมาตั้งโครงการปั๊บชาวบ้านแถวนั้นก็ดีใจกันยกใหญ่ หลายคนถวายแรงกายแรงใจ เข้ามาช่วยงานในโครงการฟรีชาวบ้านบางคนที่ทำงานอยู่ในนั้นพูดอวดใครต่อใครที่มาเยือนว่าได้ก้มลงกราบฝ่าพระบาทถวายตัวรับใช้งานพูดไปน้ำตาไหลไปมีความภาคภูมิใจในถิ่นที่เกิดและอาชีพของตัวเอง นี่คือเรื่องราวๆ ดีๆเพียงไม่กี่เรื่องในรอบปีที่ได้รู้แล้วก็อยากเอามาเล่าต่อ
ในขณะที่กลุ่มแอนตี้รอยัลลิสต์ที่เขียนโจมตีโครงการในพระราชดำริในเว็บบอร์ดของตัวเองว่าเป็นโครงการที่ไม่เคยผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาไม่มีความเป็นประชาธิปไตย
วันนี้อยากพูดกรอกหูคนเหล่านั้นว่าอย่างน้อยโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มีประโยชน์เพื่อการพัฒนารากเหง้าของชาวบ้านที่แท้จริงไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานฝรั่ง แต่เอารากที่เมืองไทยมี คือการเกษตรมาพัฒนา ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานน้ำมัน ไม่ต้องตามตลาดโลก ไม่ต้องป่าวประกาศไม่ต้องออกข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ แต่ทำอย่างเงียบๆทำดีอย่างที่ในหลวงบอกคนไทยเสมอว่าเป็นการ “ปิดทองหลังพระ”อย่างแท้จริงและงานแบบนี้ ถ้าในหลวงไม่ทำก็อย่าหวังว่ารัฐบาลชุดไหนจะมาทำให้คนไทย รับรองได้ว่าไม่มีแน่ๆ
โครงการ ชั่งหัวมัน
โครงการ ชั่งหัวมัน


ที่มา : http://likedee.com/
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต
ผู้ชมหน้านี้ :