สุดยอด ที่เที่ยวหน้าหนาว ของไทย


สุดยอด ที่เที่ยวหน้าหนาว  ของไทย

ที่สุดแห่งเมืองหนาว

ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ดอยอินทนนท์
          ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ติดอันดับต้นๆ ของการท่องเที่ยว เดิมชื่อว่า ดอยหลวง หรือ ดอยอ่างกา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย (2,599 เมตร) จึงทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ มี น้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริภูมิ ถ้ำบริจินดา โครงการหลวงอินทนนท์ และ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายจุด
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
          อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ประกอบด้วยเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ครอบคลุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 112 ไร่ ภูเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี และเย็นจัดในฤดูหนาว มีฝนตกชุกใน เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34 องศาเซลเซียส
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
ดอยอ่างขาง
        ดอยอ่างขาง เป็นที่ตั้ง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ภายในสถานีมีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ แปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว สวนบอนไซ มีการจำหน่ายผลิตผลพืชผักเมืองหนาวที่ปลูกในบริเวณโครงการฯ ให้แก่นักท่องเที่ยว
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : เขาค้อ – อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
 เขาค้อ
          เขาค้อ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดเพชรบูรณ์ อากาศเย็นตลอดปี ค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาว และมีทัศนียภาพสวยงาม จึงเป็นแหล่ง ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง สถานที่น่าสนใจบนเขาค้อได้แก่ อนุสาวรีย์จีนฮ่อ ฐานอิทธิเจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ หอสมุดนานาชาติเขาค้อ พระตำหนักเขาค้อ น้ำตกศรีดิษฐ์ สวนสัตว์เปิดเขาค้อ และเนินมหัศจรรย์ หมู่บ้านคุ้มจุดชมวิวกิ่วลม หมู่บ้านนอแล และหมู่บ้านขอบด้ง หมู่บ้านหลวง
         อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย สถานที่น่าสนใจ ในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ทุ่งหญ้ากงวัง ถ้ำผาหงษ์ สวนสนบ้านแปก สวนสนภูกุ่มข้าว น้ำตกซำผักคาว น้ำตกทรายแก้ว น้ำตกทรายเงิน น้ำตกเหวทราย น้ำตกทรายทอง ภูผาจิต หนองปลาไหล หนองน้ำขุ่น น้ำตกตาดพรานบา ผาล้อม ผากอง ถ้ำใหญ่น้ำ
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง จ.เชียงราย
ภูชีฟ้า
         ภูชี้ฟ้า เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตร ส่วนของหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว
         ดอยผาตั้ง อยู่บนเทือกดอยผาหม่น เป็นจุดชมวิวสองฝั่งโขง ไทย-ลาว และทะเลหมอก บนดอยมีหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะ ชาวจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็น ส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามา ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ :  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
 ภูกระดึง
          ภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว ลักษณะเด่นของอุทยานฯ แห่งนี้คือเป็นภูเขาหินทราย ยอดตัด เป็นที่ราบขนาดใหญ่คล้ายใบบอนหรือรูปหัวใจ มีเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร มีความสูง 400-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จุดท่องเที่ยวประทับใจได้แก่ ผานกแอ่น ผาหล่มสัก ผาหมากดูด น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำสอเหนือ-ใต้ สระอโนดาด เป็นต้น
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ภูหินร่องกล้า
           อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์และเลยไร่ภูหินร่องกล้ามียอดเขาสูง 1,617 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม ปกคลุมด้วยป่าเต็งรังป่าดิบเขา และป่าสนเขา มีสนสองใบและสนสามใบ ขึ้นปะปนกัน และพบกล้วยไม้ดอกไม้ป่าหลายชนิดขึ้นอยู่ตามลานหิน เคยเป็นศูนย์กลางที่ตั้งฐานที่มั่นการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ จุดที่น่าสนใจ ลานหินปุ่ม ลานหินแตก น้ำตกหมันแดง เป็นต้น
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ – ดอยแม่เหาะ จ.แม่ฮ่องสอน
ดอยแม่อูคอ
         ดอยแม่อูคอ เป็น ทุ่งบัวตอง ที่มีพื้นที่ครอบคลุมเป็นเขากว้าง ประมาณ 1 พันไร่ ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อม ๆ กันในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา ดอยแม่เหาะ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 10-8 ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 84 เขตตำบลแม่เหาะ เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณนี้ มีภูมิประเทศที่งดงาม มีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อยู่เป็นส่วนมาก ในเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม ของทุกปี ดอกบัวตอง หรือทานตะวันป่า จะบานสะพรั่งทั่วหุบเขา
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ดอยฟ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่
 
         ดอยฟ้าห่มปก หรือชื่อเดิม ดอยผ้าห่มปก ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีความสูง 2,285 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีหมอกปกคลุมจัดและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อีกหนึ่งเสน่ห์ของ ดอยฟ้าห่มปก อยู่ที่นก และผีเสื้อที่น่าสนใจ เช่น นกปีกแพรสีม่วง นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง ผีเสื้อมรกตผ้าห่มปกซึ่งพบที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทย
 ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
ภูเรือ
         ภูเรือ เป็นภูเขาสูงใหญ่ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลกคือ มีส่วนหนึ่งเป็นผา ชะโงกยื่นออกมาเหมือน หัวเรือสำเภาใหญ่ อุทยานแห่งชาติภูเรือจุดที่น่าสนใจบนอุทยานได้แก่ ผาโหล่นน้อย ภูผาสาด และทะเลภูเขา ผาซับทอง หรือ ผากุหลาบขาว เป็นหน้าผาสูงชัน และแหล่งน้ำซับที่มีพืชน้ำไลเคนสีเหลืองคล้ายสีทอง ขึ้นเต็มไปทั่ว น้ำตกห้วยไผ่ เป็นน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาสูงชัน ยอดภูเรือ เป็นจุดสูงสุดในอุทยานฯ สามารถมองเห็น แม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนระหว่างไทย-ลาว
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ :อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิถต์
         ภูสอยดาว

          ภูสอยดาว สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงที่ป่าปกคลุมอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี การเดินทางขึ้นดอยค่อนข้างลำบาก แต่เมื่อขึ้นไปถึงแล้วจะพบดอกไม้ป่า พันธุ์ต่างๆ เช่น ดอกหงอนนาค ดอกไม้ดินต่าง ๆ สวยงามมาก แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่น้ำตกภูสอยดาว และลานสน
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ปางอุ๋ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่
         ปางอุ๋ง หรือ หมู่บ้านรวมไทย หมู่บ้านในโครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ในพระบรมราชินูปถัมป์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ลักษณะพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นแนวสนที่ปลูกเรียงรายอย่างกลมกลืน ยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี งดงามจนถือได้ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุด เปรียบได้กับ นิวซีแลนด์เมืองไทย
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ดอยเชียงดาว
รวม ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่
          ดอยเชียงดาว อยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นเทือกเขา เป็นภูเขาหินปูน ซึ่งประกอบไปด้วยยอดเขาสูงหลายยอด ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ดอยหลวงเชียงดาว สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของบ้านเรา ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,225 เมตร รองจาก ดอยอินทนนท์ และ ดอยผ้าห่มปก
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปาย
          ปาย เป็นเมืองเล็กๆ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขา สูงตระหง่านเป็นรอยต่อชายแดนไทย-พม่า ฤดูหนาวอากาศเย็นจัด เพราะถูกปกคลุมด้วยสายหมอก ทุ่งนาสีเขียว แลเห็นไม้เมืองหนาวสูงใหญ่เป็นทิวแถวตามเชิงเขา วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คน ปาย จึงดึงดูดนักเดินทางอยากมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งนี้
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์
ภูทับเบิก
           ภูทับเบิก ตั้งอยู่ ตำบลวังบาล ห่างจากอำเภอหล่มเก่า 40 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร ถือป็นจุดที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ สภาพภูมิประเทศของ ภูทับเบิก เป็นธรรมชาติแบบ ทะเลภูเขา เพราะสายหมอกอบอวล ไอหนาวคละคลุ้ง ส่งผลให้ฉ่ำปอดกันตลอดปี
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ดอยม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ดอยม่อนแจ่ม
          ยอด ดอยม่อนแจ่ม อยู่ใน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางไม่ทุลักทุเล ใครมีรถพารถมาหย่อนไว้ แล้วเดินสูดบรรยากาศให้ฉ่ำปอด กอดภูเขา สูดเอากลิ่นดอกไม้กันได้เต็มที่ เพราะพื้นที่บนดอยไม่กว้างใหญ่นัก เดินยังไม่ทันเมื่อยก็ได้สัมผัสทิวทัศน์โดยรอบ เตร็ดเตร่ทุกมุมแล้วก็นั่งจิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์ สำราญไอเย็นกันแบบเบาๆ
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ดอยม่อนจอง จังหวัดเชียงใหม่
ดอยม่อนจอง ตั้งอยู่ในเขตลึกของป่าอมก๋อย ทิศตะวันออกจรดเขื่อนภูมิพล ทิศตะวันตกติดกับถนนสายอมก๋อย-บ้านแม่ตื่น ทิศเหนือจรดกับพื้นที่อำเภอดอยเต่า ทิศใต้จรดกับลำห้วยแม่ตื่นที่ไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ดอยม่อนจอง เป็นทั้งป่าต้นน้ำของลำน้ำปิง และที่สิงสถิตย์ของสัตว์ป่าสงวนอย่างกวางผา ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงาม
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
แม่ปิง
          สภาพภูมิประเทศโดยรวมของ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมียอดเขาที่สูงที่สุดชื่อ“ดอยห้วยหลาว” มีความสูงประมาณ 1,238 เมตร เทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสาย อาทิ ห้วยแม่หาด ห้วยแม่ก้อ ห้วยโป่งกะ ซึ่งห้วยต่างเหล่านี้ไหลลงสู่ “แม่น้ำปิง”
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 
           ดอยเชียงดาว อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นเทือกเขา เป็นภูเขาหินปูน ซึ่งประกอบไปด้วยยอดเขาสูงหลายยอด ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ดอยหลวงเชียงดาว สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของบ้านเรา อ่านต่อ…ที่นี่ >> ดอยเชียงดาว http://travel.mthai.com/travel-blog/41779.html
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : โมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
โมโกจู
         ยอดเขาโมโกจูเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความอดทน ด้วยความสูง 1,964 เมตร จากระดับน้ำทะเล โมโกจู จึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชรมีหมอกปกคลุมจัดบนยอดเขา โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว เย็นยะเยือก ควันออกปาก พ่นเล่นกันได้ทั้งวัน มองจากยอดเขาลงไปก็จะเห็นทะเลหมอกแห่งป่าตะวันตกอันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา อ่านต่อ…ที่นี่ >> http://travel.mthai.com/travel-blog/41769.html
ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวปีใหม่ : ขุนสถาน จังหวัดน่าน
 ขุนสถาน
           อุทยานแห่งชาติขุนสถาน  หรือเรียกสั้นๆ ว่า ขุนสถาน  ครอบคลุมพื้นที่ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา และป่าดิบแล้ง นอกจากนี้ยังมีต้นนางพญาเสือโคร่งที่จะบานสพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปี
อ่านต่อ เที่ยวขุนสถาน http://travel.mthai.com/travel-blog/41746.html

________________________________________________________________________________ 
ที่มา : http://blog.yam.com/wwweee/article/32475030
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

โพสต์ความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

  1. ไม่ระบุชื่อ1/11/57 16:35

    น่าไปทุกทีเลยคับ เที่ยวทั่วไทย

    ตอบกลับลบ

เรื่องเด็ด น่าคิด น่าชม ที่ทุกที่ ทุกเวลา เรื่องเด็ด น่าคิด น่าชม ที่ทุกที่ ทุกเวลา 108thinks.blogspot.com