รณรงค์ไม่เก็บหอยชักตีนเล็กกว่า 6 ซม.หลังแนวโน้มลดลง

ภายหลังจากที่หอยชักตีน อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ มีแนวโน้มการจับได้ลดลง ส่งผลให้ราคาซื้อขายในตลาดมีราคาสูงกว่า 200 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ขนาดของหอยกลับพบว่ามีขนาดเล็กลง นางพัชรี ซุ่นสั้น นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ผู้วิจัยคิดค้นจนสามารถเพาะพันธุ์หอยชักตีนได้เป็นผลสำเร็จ เปิดเผยว่า การวิจัยและเพาะพันธุ์หอยชักตีนทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำลูกหอยไปปล่อย
ล่าสุด ศูนย์ฯ ได้ร่วมกับ กฟผ. และชุมชนบ้านเกาะหลัง หมู่ที่ 7 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จัดทำแปลงอนุรักษ์ไม่เก็บหอยชักตีน โดยใช้พื้นที่ขนาด 200x200 เมตร ปล่อยลูกหอย 45,000 ตัว ซึ่งหากลูกหอยออกจากแปลงก็จะเป็นอาหารและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน แต่หากอยู่ในแปลงก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคต

นางพัชรี ซุ่นสั้น นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ผู้วิจัยคิดค้นจนสามารถเพาะพันธุ์หอยชักตีนได้เป็นผลสำเร็จ กล่าวว่า จากการวิจัยล่าสุดพบว่า หอยชักตีนเริ่มมีจำนวนลดลง หายากขึ้น และตัวที่จับได้มีขนาดเล็ก สวนกระแสกับราคาที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง

กรมประมงร่วมกับมูลนิธิเอ็นไลฟ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดรณรงค์ 4 ม. เพื่อเพิ่มจำนวนหอย คือ ชาวประมงไม่จับหอยที่มีขนาดไม่ถึง 6 ซม. เพราะหอยขนาด 4-5 ซม.ที่จับขายในปัจจุบันเป็นหอยในวัยเจริญพันธุ์ พร้อมที่จะผลิตลูกหอยแต่ถูกตัดวงจรเสียก่อน ไม่ซื้อ คือ พ่อค้าแม่ ค้าไม่รับซื้อหอยที่มีขนาดไม่ถึง 6 ซม.ไม่ขาย ร้านค้า ผู้ประกอบการ ไม่ขายหอยชักตีนที่มีขนาดต่ำกว่า 6 ซม. และไม่กิน คือ ผู้บริโภค ไม่กินหอยชักตีนที่มีขนาดเล็กกว่า 6 ซม. หากทำได้ หอยชักตีนจะเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่หากทำไม่ได้ อนาคตหอยชักตีนมีความเสี่ยงที่จะหายากขึ้น

ขณะที่นายคมน์ ศิลปาจารย์ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กล่าวว่า หอยชักตีนมีแนวโน้มลดจำนวนลง ขณะนี้ทางสำนักฯ ได้เตรียมทำวิจัยในการเลี้ยงหอยชักตีนในเชิงพาณิชย์ โดยการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ว่าจะสามารถเลี้ยงได้ และคุ้มการลงทุนหรือไม่ เพราะหากทำได้ จะส่งผลดีต่อหอยชักตีนที่จะได้เพิ่มจำนวนหอยรวมถึงความต้องการของตลาด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำวิจัย________________________________________________________________________________
ที่มา : http://www.msn.com/th
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น