แปลกดี..แข่งขันท้าทายความหนาวในก้อนน้ำแข็ง

วันที่ 21 มกราคม 2557 มีผู้เข้าร่วมเข้าแข่งขันท้าทายความหนาวในก้อนน้ำแข็ง 4 คน จะเข้าไปอยู่ในกล่องน้ำแข็งขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา 48 ชั่วโมง โดยไม่มีอาหารหรือน้ำดื่ม เพื่อแข็งขันความอดทน ที่ท้าทายสำหรับพวกเขา มากในเมืเมืองฉางชา, หูหนาน ของจีน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยได้มีบุคลากรทางการแพทย์จะตรวจสอบสัญญาณชีพของพวกเขาอยู่ตลอดเวลา______________________________________________________________________
ที่มา : http://www.chinadaily.com.cn/
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น