พระมีเงินเดือนด้วยหรือ ??

เปิดบัญชีนิตยภัต "เงินเดือนพระ" ฉบับใหม่

ใครได้เพิ่มเท่าใด ??

     รายงานข่าวจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา ทราบว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติบัญชีอัตรานิตยภัตสำหรับพระภิกษุ-สามเณรฉบับใหม่

ซึ่งชงเรื่องค้างไว้ตั้งแต่สมัยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนเก่า (นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์) และรัฐบาลทักษิณชุดที่สองแล้ว แต่มีอันต้องดีเลย์หรือเลื่อนออกไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลทางการเมืองผสมกับภาวะเศรษฐกิจผันผวน ค่าน้ำมันขึ้นเอาๆ รัฐบาลจึงใช้เวลาพิจารณานานหน่อย มีข่าวก่อนหน้านี้ว่า บัญชีเงินนิตยภัตถวายพระสงฆ์ฉบับใหม่นั้น "ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี" คือหมายถึงว่า "แท็งค์" 

      เมื่อข่าวบัญชีเงิน "แท็งค์" ออกมานั้น พระสงฆ์สามเณรซึ่งมีส่วนได้รับผลของบัญชีดังกล่าวต่างปลงตก คิดว่าคงอีกนานกว่ารัฐบาลจะมองเห็นความสำคัญของการอุปถัมภ์พระสงฆ์สามเณร แต่บัดนี้มีข่าวใหม่ออกมาแล้วว่า รัฐบาลได้ตัดสินใจ "อนุมัติ" อัตรานิตยภัตฉบับใหม่ถวายพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นที่น่าอนุโมทนาจากพระสงฆ์สามเณรโดยทั่วหน้า โดยก่อนที่ร่างบัญชีนิตยภัตดังกล่าวจะผ่านคณะรัฐมนตรีนั้น มีขั้นตอนการนำเสนอดังนี้

     1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เริ่มดำเนินการขออนุมัติหลักการปรับปรุงอัตรานิตยภัตใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 และได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องโดยคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3.1 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

     2. ขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ทำบัญชีอัตรานิตยภัต ปรับใหม่เสนอผ่าน ครม. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549

      3. อัตรานิตยภัตปรับใหม่ จะถือใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ 2550)

    ส่วนรายละเอียดของการปรับเพิ่มอัตราเงินนิตยภัตฉบับนี้มีดังนี้


แต่เรื่องแบบนี้จะไปโทษว่าวงการสงฆ์เสื่อมทีเดียวก็ไม่ได้ เพราะคนถวายก็คือญาติโยมนั่นเองแหละ  เรามักทำบุึญกันด้วยเงิน - ทอง ศรัทธามากถวายมากทำให้พระยิ่งได้รับเยอะ  บางรูปได้รับเยอะจนเหลือเสียด้วยซ้ำ  แม้บางวัดจะมีคณะกรรมการวัดในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัด แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการตั้งขึ้นเพื่อความสบายใจของญาติโยมเท่านั้นไม่ได้มีอิทธิพลในการดูแลตรวจสอบทรัพย์สินของพระแต่ละรูปได้เลย....
______________________________________________________________________
ที่มา : http://www.samyaek.com/board2/index.php?topic=1719.0
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น