เศรษฐี 85 อันดับแรกของโลก ทรัพย์สินเท่าคนจนครึ่งโลก!


       Oxfam องค์กรการกุศลที่ทำงานด้านช่วยเหลือผู้ยากจนอดอยาก ระบุว่า หากนำรายได้เศรษฐี 85 อันดับแรกของโลกมารวมกัน จะเท่ากับรายได้ของคนในซีกที่จนที่สุดในโลก 3,500 ล้านคน หรือ คนครึ่งโลก!


        ปัญหาช่องว่างระหว่างรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในโลก กลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด แก้ไม่ตก และบางประเทศก็เลือกที่จะเพิกเฉยกับเรื่องนี้ไปเลย โดยถือว่าไม่ใช่ปัญหาสำคัญ ตราบใดที่ตัวเลข GDP ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
คนยากจนแต่ล่าสุดมีสถิติชุดหนึ่งออกมา ที่ตอกย้ำให้ชาวโลกตระหนักว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ร้ายแรงกว่าที่คนส่วนใหญ่คาดคิด นั่นก็คือตัวเลขจาก Oxfam องค์กรการกุศลที่ทำงานด้านช่วยเหลือผู้ยากจนอดอยาก ซึ่งระบุว่า หากเรานำรายได้ของเศรษฐี 85 อันดับแรกของโลกมารวมกัน จะเท่ากับรายได้ของคนในซีกที่จนที่สุดในโลก 3,500 ล้านคน ซึ่งหมายถึงคนครึ่งโลก!ตัวเลขช็อกโลกนี้สะท้อนถึงปัญหาความยากจนที่กำลังวิกฤติ และในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงการพัฒนาที่ขาดคุณภาพ ขาดการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม ซึ่ง Oxfam แนะนำว่าสิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกควรเร่งทำ ก็คือการกวาดล้างระบบเลี่ยงภาษีและหนีภาษีของคนรวย ที่ทำกันเป็นขบวนการข้ามประเทศ รวมถึงส่งเสริมการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า เพื่อให้รัฐบาลนำรายได้จากคนรวยมาพัฒนาประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อคนยากจน เช่นการสร้างระบบสวัสดิการการศึกษาและสาธารณสุข

นอกจากนี้ อีกประเด็นที่รัฐบาลไม่ควรมองข้ามก็คือการคอรัปชั่น เนื่องจากการคอรัปชั่นถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้รัฐบาลและชนชั้นนำเพียงไม่กี่กลุ่มกุมผลประโยชน์ทางธุรกิจ และทรัพยากรของรัฐไว้ในมือได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยไม่ได้นำมาพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง 
______________________________________________________________________
ที่มา : http://shows.voicetv.co.th/the-chat-room/94685.html
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

  1. ไม่ระบุชื่อ22/1/57 09:35

    มันแตกต่างกันสุดขั่วจริง แต่ก็ต้องยอมรับความเป็นไป ของโลกนี้

    ตอบลบ

เรื่องเด็ด น่าคิด น่าชม ที่ทุกที่ ทุกเวลา เรื่องเด็ด น่าคิด น่าชม ที่ทุกที่ ทุกเวลา 108thinks.blogspot.com