DIY เครื่องปรับอากาศแบบน้ำหยด

 DIY เครื่องปรับอากาศแบบน้ำหยดวัสดุอุปกรณ์
 • ถังขนาด 5 แกลลอน
 • หน้าจอหน้าต่างพลาสติกสีดำ (ขั้นต่ำ 24 "x 76")
 • พัดลม DC ขนาดเล็ก
 • แผ่นระบายความร้อนหรือวัสดุกรอง
 • ท่อน้ำ PVC ขนาด 1/4 "
 • ที่หนีบ
 • ปั๊มน้ำตู้ปลา
 • เข็ม

เครื่องมือ

 • สว่านไฟฟ้า
 • หัวสว่าน ขนาด 1 - 2 "
 • ปากกามาร์ก
 • มีด
 ขั้นตอน

1. ใช้สว่านหัวเจาะ รูกว้าง  2 ขนาดตามภาพ  เจาะด้านข้างถัง ให้รอบด้าน ห่างกันพอสมควร

2. เจาะรู 2 ขนาด สลับไปมาแนวรอบๆ ถัง ตามภาพ


3.จะได้รูกว้าง  2 ขนาด คือ 1.5 นิ้ว กับ  2 นิ้ว สลับไปมา รอบถัง

 4. เตรียม แผ่นระบายความร้อนหรือวัสดุกรอง  ตัดขนาดตามความ กว้าง-ยาว ให้พอดีกับขนาดของถัง 5. ม้วน แผ่นระบายความร้อนหรือวัสดุกรอง ใส่ลงไปในถังให้แนบด้านในพอดี

 6. เตรียมแผ่นกรองกันฝุ่นกันระหว่างช่องอากาศกับ  แผ่นระบายความร้อนหรือวัสดุกรอง ทีใส่ลงไปในถัง

7. แผ่นกรองกันฝุ่นกันระหว่างช่องอากาศกับ ใส่ลงไปในถัง 

8. ตัดฝาถังให้พอดีกับขนาดของพัดลม  

9. ติดตั้งพัดลม ยึดล็อกให้แน่น 

10 .ต่อท่อน้ำ และเดินสายไฟจากปั้มน้ำออกมานอกถัง

11. ส่วนของท่อน้ำ ให้ใช้ที่คีบ หนีบยึดติดกับ แผ่นระบายความร้อนหรือวัสดุกรอง 

12. ใช้เข็มเจาะรุท่อน้ำเป็นช่วงๆ เพื่อให้เกิดน้ำหยดลงไป ซึมผ่าน   แผ่นระบายความร้อนหรือวัสดุกรอง  อย่างช้าๆ และทั่วถึงรอบถัง

 13. จัดวางท่อที่เจาะแล้วไว้บนสุดของ แผ่นระบายความร้อนหรือวัสดุกรอง น้ำจะค่อยหยดลงไป ทำให้เกิดความเย็นในถัง

14. ปิดฝาที่ยึดพัดลมให้แน่น ต่อสายไฟฟ้า DC เข้าพัดลม 

15. เปิดทิ้งไว้ 15 นาที ตามภาพก็จะ อุณหภูมิในถัง 65.5 องศาฟาเรนไฮต์  หรือ 19 องศาเซลเซียส
ที่มา : http://survivallife.com/2014/05/30/diy-solar-powered-air-cooler/#
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น