สุขภาพดี...ด้วยกรดอะมิโน


 กรดอะมิโนคือหน่วยย่อยของโปรตีน มีความสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิต เพราะโปรตีนเป็นส่วน

ประกอบของทุกโครงสร้างของมนุษย์ ทั้งกล้ามเนื้อ กระดูก และผิวหนัง กรดอะมิโนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการมีร่างกายแข็งแรง และสุขภาพดี มีแหล่งที่มาจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เนื้อ ไข่ นม ถั่วเหลือง


ที่มา : https://www.facebook.com/infographic.thailand
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น