“หนุมานยักษ์ชู 3 นิ้ว” ทหารรุดตรวจสอบ หวั่นเป็นสัญลักษณ์ต้าน คสช.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม ส.อ.ธนกฤต นักดนตรี และ ส.อ.วัชรศักดิ์ อุ่นใจเพื่อน เจ้า
หน้าที่ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ กองกิจการพลเรือน ทหารมณฑลทหารบก (มทบ.) ที่ 15 รับแจ้งมีการสร้างรูปปั้นรูปหนุมานยักษ์ที่วัดไร่ดอน (เขากิ่ว) ริมถนนเพชรเกษมฝั่งขึ้นกรุงเทพ ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยรูปปั้นดังกล่าวมีลักษณะชูนิ้วชี้นาง นิ้วกลาง และนิ้วนาง มือขวาขึ้นคล้ายเป็นสัญลักษณ์การต่อต้าน คสช.จึงเข้าไปตรวจสอบ

โดยรูปปั้นดังกล่าวเป็นประติมากรรมรปูนปั้นรูปหนุมานขนาดใหญ่ สูงประมาณ 3 เมตร ความยาว 6 เมตร ขึ้นรูปด้วยโครงเหล็กฉาบปูนซีเมนต์ และใช้ปูนซีเมนต์ปั้นสำเร็จรูป ใช้สีฝุ่นผสมให้เป็นสีสันเป็นธรรมชาตินอนหมอบ อ้าปากกว้างมีเขี้ยวประดับเพชร มือขวาถึงตรีเพชรเป็นอาวุธ อยู่บนเชิงเขาไร่ดอน ส่วนมือซ้ายมียกขึ้นและชูนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ในลักษณะงอเล็กน้อยส่วนนิ้วกอนและนิ้วชี้จรดกันเป็นวง
สอบถามทราบว่างานประติมากรรมดังกล่าวเป็นผลงานดังกล่าวมีนายธานินทร์ชื่นใจช่างเขียนลายรดน้ำของจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ออกแบบท่าทางของหนุมานให้ลักษณะมอบคลาน ส่วนผู้ที่ลงมือปั้นและเจ้าของผลงานคือนายสำรวย เอมโอษฐ ช่างปูนปั้นชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรี
นายสำรวย เอมโอษฐ กล่าวถึงที่มาในการสร้างงานชิ้นนี้ให้ฟังว่า ศิลปะปูนปั้นเป็นงานสกุลช่างที่ช่างเพชรบุรีสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์รับใช้ศาสนาเป็นเวลายาวนาน ส่วนใหญ่จะเป็นงานประเพณีนิยมที่มีรูปแบบและเรื่องราวสืบทอดมาตั้งแต่โบราณขณะเดียวกัน ช่างเพชรบุรียังได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นคติคำสอนใจให้ผู้ที่ได้มาชมผลงาน

วามพิเศษของผลงานชิ้นนี้คือใช้หินน้ำหรือหินสีจำนวนพันกว่าก้อนในการประดับตกแต่งลวดลายแต่ละก้อนจะมีสีสันความสวยความที่แตกต่างกัน เป็นผลงานชิ้นแรกของเพชรบุรีที่ใช้หินสีประดับตกแต่ง เพราะส่วนมากปูนปั้นเมืองเพชรจะประดับด้วยกระจกสีหรือไม่ก็กระเบื้องเคลือบ นอกจากนี้ ที่เขี้ยวของหนุมานยังประดับด้วยเพชรจากประเทศเชคโกสโลวาเกียจำนวน พันเม็ดให้เป็นเขี้ยวเพชรสมชื่อเมืองเพชรบุรี ”
“ ส่วนมือซ้ายของหนุมานที่ชูนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง 3 นิ้ว ไม่ได้สนับสนุนการต่อต้านรัฐประหาร หรือเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านที่ทหารเข้ามาควบคุมประเทศแต่อย่างใด แต่เป็นสัญลักษณ์ที่เชิดชู 3 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกันและอยู่อย่างสันติ
ที่สำคัญหนุมานคือ ทหารเอกของพระราม พระรามเป็นกษัตริย์ที่พระนารายณ์อวตารลงมาปราบทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของความ ชั่วร้าย หนุมานเป็นทหารที่มีพลังกำลังและฤทธิ์เดชมาก ย่อมต้องใช้พลังอำนาจที่มีอยู่ในการขจัดสิ่งชั่วร้ายให้หมดสิ้นไป เช่นเดียวกับรัฐบาลชุดนี้เมื่อเข้ามามีบทบาทอำนาจหน้าที่ก็จงใช้อย่างถูก ต้อง ชอบธรรมและยุติธรรม คืนความผาสุขให้คนในชาติ” ช่างสำรวย กล่าว
ด้านพระครูศรีธรรมรัตน์ เจ้าคณะตำบลไร่ส้ม เจ้าอาวาสวัดไร่ดอน กล่าวว่า วัดไร่ดอน (เขากิ่ว) เป็นวัดวิปัสสนากัมมัฏฐานมาตั้งแต่เป็นสำนักสงฆ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2509 เป็นวัดมุ่งเน้นตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนาให้ประพฤติ ปฏิบัติเป็นมนุษย์ที่ดี ตั้งมั่นอยู่อยู่ในเบญจศีลและเบญจธรรม การสร้างประติมากรรมรูปหนุมาน เพราะวัดต้องการปรับปรุงพื้นที่ว่างเชิงเขาให้เป็นสวนธรรมะสวนศิลป์ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้มาปฏิบัติธรรมะ โดยใช้ความงามของศิลปะ ธรรมชาติและหลักธรรมของพุทธศาสนาเป็นแนวคิด
“นอกเหนือการยกย่องเชิดชู 3 สถาบันหลักของชาติแล้ว ในทางพุทธศาสนายังหมายถึง ไตรลักษณ์ คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ 3 อย่าง คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เป็นกฎธรรมดาที่เกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป เป็นธรรมดา ไม่สามารถอยู่ทนในสภาพเดิมได้ต่อไป แต่สิ่งที่ดำรงคงอยู่ได้คือ ความดี รูปปั้นหนุมานจึงเป็นสิ่งย้ำเตือนให้ผู้ที่มาพบเห็นตั้งมั่นกระทำความดี และนั่นคือสิ่งที่ทางวัดต้องการให้เป็นสติเตือนใจพุทธสานิกชนทุกคน” เจ้าอาวาสวัดไร่ดอน กล่าว


ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1419234692
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น