ดุสิตโพล เผย สิ่งดี ๆ ที่ประชาชนอยากได้ในปีใหม่ 2558


ดุสิตโพล ปชช.ขอปี 58 ปท.สงบ คนไทยรักสามัคคี (ไอเอ็นเอ็น)

            สวนดุสิตโพล เผย ปีใหม่ ประชาชนอยากให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักสามัคคีกัน ขณะสิ่ง
ที่ขอให้จากไปกับปีเก่า คือ สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ข้าวของแพง

            วันที่ 28 ธันวาคม 2557 "สวนดุสิตโพล" เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "สิ่งแย่ ๆ ที่ขอให้ไปกับปีเก่า สิ่งดี ๆ ที่ขอให้มากับปีใหม่" จากประชาชนทั่วประเทศ พบว่า 5 อันดับแรก สิ่งดี ๆ ที่ประชาชนอยากให้มากับ "ปีใหม่ 2558" มีดังนี้ 


  •              ร้อยละ 87.11 บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน
  •              ร้อยละ 86.32 เศรษฐกิจดี มีเงินทองใช้ เงินเดือนขึ้น รายได้เพิ่ม


  •              ร้อยละ 85.14 หน้าที่การงานดีขึ้น การเรียนประสบความสำเร็จ 
  •              ร้อยละ 82.38 ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น มีเวลาให้กัน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 
  •              ร้อยละ 79.22 ราคาสินค้า น้ำมัน แก๊ส ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง ลดลง


            ขณะที่ 5 อันดับแรก สิ่งแย่ ๆ ที่ขอให้ไปกับปีเก่า 2557 มีดังนี้ 


  •              ร้อยละ 91.58 สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ข้าวของแพง ชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบาก
  •              ร้อยละ 85.80 เหตุการณ์ เรื่องราวแย่ ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
  •              ร้อยละ 84.75 ความวุ่นวายในบ้านเมือง การทะเลาะเบาะแว้งของคนไทย 
  •              ร้อยละ 80.80 พฤติกรรมของข้าราชการและนักการเมือง เช่น การทุจริตคอร์รัปชั่น เอารัดเอาเปรียบ
  •              ร้อยละ 76.33 คนที่ทำลายสังคม โจรผู้ร้าย การก่ออาชญากรรม นักค้ายาเสพติด


            นอกจากนี้ "คำอวยพรปีใหม่" ที่ตัวประชาชนอยากได้รับมากที่สุดคือ ร้อยละ 84.48 ขอให้มีความสุข สดชื่น รื่นเริง ตลอดปีตลอดไป


ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/113351
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น