เติมน้ำตาลเท่ากับชาร์จไฟ


ทีม นักวิจัยจาก Virginia Tech สามารถพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้น้ำตาลเป็นหลังงานในการสร้างกระแสไฟฟ้า ผลการค้นพบครั้งนี้จะนำไปสู่แบตเตอรี่แบบใหม่ที่ราคาถูกลง, เติมพลังงานได้ง่ายและย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้
คน ที่คิดค้นเทคโนโลยีนี้ก็คือ Y.H. Percival Zhang รองสาสตราจารย์ด้าน biological systems engineering จาก College of Agriculture and Life Sciences และ College of Engineering ซึ่งเขาได้ทำการเผยแพร่งานวิจัยในวารสาร Nature Communications


การ คิดค้นแบตเตอรี่ที่สร้างพลังงานจากน้ำตาลก็มีอยู่หลายชิ้นด้วยกัน แต่จดเด่นของผลวิจัยชิ้นนี้ก็คือพลังงานที่สร้างขึ้นมาได้สูงกว่างานวิจัย ชิ้นอื่นๆ ซึ่งทำให้จ่ายไฟฟ้าและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้นานขึ้นก่อนทีจะต้องเติมเชื้อเพลิงเข้าไปใหม่

น้ำตาล ถือเป็นสารประกอบที่มีการเก็บพลังงานเอาไว้ในตัวเองตามธรรมชาติ เพียงแต่เราต้องรู้ตรรกะในการเก็บเกี่ยวพลังงานเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในรูป แบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเฉพาะในประเทศอเมริกาประเทศเดียวมีขยะมลพิษที่ เกิดขากแบตเตอรี่ไม่ใช้แล้วนับพันล้านก้อนต่อปี ซึ่งมันส่งผลอันตรายทั้งต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  แบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานจากนั้นตาลนี้จะช่วยให้แบตหนึ่งก้อนสามารถใช้งานได้ ยาวนานขึ้น เมื่อไฟหมดก็เติมน้ำตาลเข้าไปสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาคล้ายๆกับเวลาที่เราเติม หมึกปริ้นท์เตอร์นั่นแหละ แบตก้อนนั้นก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ ช่วยลดจำนวนขยะที่ต้องนำไปฝังกลบได้เยอะเลยค่ะ

เคล็ด ลับของถ่านชนิดใหม่นี้คือการผสมเอ็มไซน์ในสัดส่วนที่เราไม่สามารถพบใน ธรรมชาติได้ค่ะ เจ้านี้จะทำการย่อยน้ำตาลและคายประจุไฟฟ้าออกมา นอกจากนี้เค้ายังตีพิมพ์งานวิจัยการสร้างแป้งกินได้จากพืชที่เราไม่ได้ใช้ เป็นอาหาร รวมถึงการสกัดไฮโดรเจนที่มีราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาใช้ กับเซลล์พลังงาน ทั้งหมดนี้จะปูทางไปสู่การนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนรถยนต์ได้ใน อนาคต

แบตเตอรี่ชนิดใหม่นี้ คาดว่าน่าจะพัฒนาให้ออกวางขายได้จริงภายในเวลาไม่เกิน 3 ปีนี้ค่ะ สามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, วิดีโอเกม และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อื่นๆ อีกเพียบ
______________________________________________________________________
ที่มา :  http://variety.teenee.com/foodforbrain/59272.html
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น