เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง

หลายคนสงสัย ” เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง ” สำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางบนเครื่องบินบ่อยๆ เวลาจะจัดของแต่ละทีก็ไม่ค่อยจะมั่นใจ ว่าจะเอาของสิ่งนี้นี้ขี้นเครื่องได้ไหม น้ำหนักเกินหรือเปล่า วันนี้เรานำเรื่องน่ารู้ของการเก็บสิ่งของใส่กระเป๋าเอาขึ้นเครื่องบินมาฝากค่ะ

เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง

สัมภาระพกพา (Cabin baggage)
ผู้โดยสารแต่ละคนจะมีสิทธิ์พกพาของได้หนึ่งชิ้น และ/หรือกระเป๋าโน้ตบุ๊ก 1 ใบหรือกระเป๋าถือ 1 ใบเข้าห้องโดยสารของเครื่อง ของแต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. และห้ามหนักเกิน 7 กก. เมื่อรวมกับสัมภาระพกพาแล้ว นอกจากนี้ สัมภาระดังกล่าวควรจะสามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าท่าน หรือช่องเก็บของเหนือหัวได้.
เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง

น้ำหนักรวม: 7 กก.
การพกพาของเหลว กระป๋องสเปรย์ และเจลบนเครื่องบินนานาชาติ
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจึงเริ่มใช้ข้อจำกัดบางอย่างเพื่อกำหนดปริมาณของเหลว สเปรย์ และเจล (หรือเรียกรวมว่า “LAG”) ที่ผู้โดยสารอาจจะใส่รวมเข้าไว้ในสัมภาระพกพาของเที่ยวบินนานชาติ.
เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง
วัตถุกลุ่ม LAG ซึ่งได้แก่เครื่องดื่ม ครีม น้ำหอม สเปรย์ เจล และยาสีฟันจะต้องถูกเก็บอยู่ในภาชนะที่มีความจุไม่เกิน 100 มล./มก..
ภาชนะใส่ LAG ทุกชิ้นควรมีขนาดพอดีไม่คับเกินไปสำหรับถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดได้.
อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละท่านมีถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น โดยต้องมีปริมาตรไม่เกินหนึ่งลิตรและขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 ซม. x 20 ซม..
อนุญาตให้ใส่สิ่งของต่อไปนี้ไว้ในสัมภาระพกพาได้
เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง
ยา – ในปริมาณที่เหมาะสมกับการเดินทางของท่าน เช่นชุดยาแก้เบาหวาน.
อาหารทารก – ครีมและของเหลวที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง.
เครื่องสำอางที่ไม่ใช่ของเหลว – ก้อนระงับกลิ่นกาย ลิปสติก ผงรองพื้น.
อาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์สด/แช่แข็ง – ต้องแพ็คมาอย่างเหมาะสม.
สัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked baggage)
สัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked baggage)
ท่านสามารถจองโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าในอัตราลดพิเศษได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือในอัตราปกติเมื่อจองที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน
AirAsia baggage allowance สัมภาระใต้ท้องเครื่องแต่ละชิ้นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 81 ซม. (สูง) x 119 ซม. (กว้าง) x 119 ซม. (ลึก) และน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
น้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่จองได้ทางอินเตอร์เน็ต
เส้นทางในประเทศ 15 กก./ 20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก
เส้นทางระหว่างประเทศ 20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก
หมายเหตุ: อนุญาตให้แบ่งโควตาน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องให้กันได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีเลขจอง (Booking number) เดียวกันเท่านั้น นอกจากนี้ ของแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักน้อยกว่า 32 กก. และต้องถูกต้องตามระเบียบเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน
ข้อมูลจาก สายการบินแอร์เอเชีย
http://www.airasia.com/th/th/baggage-info/cabin-baggage.page
______________________________________________________________________
ที่มา : http://travel.mthai.com/travel_tips/71319.html
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น