เคล็ดลับที่ง่ายๆ ขันสกรู ด้วยหนังยาง


หนังยางมีประโยชณ์มากจริงๆ ในชีวิตประจำวันของเราก็อาจจะมีบ้างที่จำเป็นต้องใช้สกรูมากมาย สังเกต
ได้ว่าทุกครอบครัวมักจะมีไขควงเก็บไว้เสมอ แต่ถ้าหัวสกรูเสียการมีไขควงก็ช่วยอะไรไม่ได้


กรณีแบบนี้ก็คงยากลำบากมาก ตราบใดที่มีหนังยางก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เอาหนังยางวางอยู่ระหว่างสกรูและไขควง กดแรงๆ แบ๊บเดียวสกรูก็จะสามารถไขออกมาได้


ที่มา : Youtube
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น