GIF การทำงานของเครื่องจักรและกลไก

เข็มสักบนผิวหนังกุญแจ

เข้าเล่มหนังสือ


ตัดขอบหนังสือ


ทำโซ่


ทำสีเทียน


ทำช้อนซ้อม


ทำปลายลิปติก


ทำตาข่าย

ทำดินสอ


ทำสปริง


ทำไม้จิ้มฟัน


ผลิตขวดเบียร์กระทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ


ลูกกระที่ยิงเข้าสู้วัตถุ


จักรเย็บผ้า


รวบรวมโดย ทีมงาน108THINKs
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น