เซียมซีเวอร์ชั่นไทย ใครเป็นคนแปล?คำว่า "เซียมซี" นั้นเป็นภาษาจีน เซียม แปลว่า แผ่นกระดาษ แผ่นเล็กๆ ยาวๆ หรือจะแปลให้เข้าใจง่าย
ขึ้น คือกระดาษโน้ต ส่วนคำว่า ซี แปลว่า บทกลอน เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า บทกลอนบนแผ่นกระดาษแผ่นเล็กๆเพื่อให้จดจำได้ง่าย 

     กิจกรรมหนึ่งสำหรับคนที่ชอบไปบนบานศาลกล่าวตามศาลเจ้าหรือวัด คือการเสี่ยงเซียมซีทำนายโชคชะตา ว่ากันว่าเซียมซีที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกนั้นแม่นนัก

          “เซียมซี” หมายถึง ใบแจ้งผลการเสี่ยงทาย เขียนเป็นคำกลอน คนที่เสี่ยงเซียมซีจะสั่นกระบอกติ้วจนติ้วหลุดจากกระบอก 1 อัน ดูว่าไม้ติ้วนั้นมีเลขอะไรกำกับ แล้วไปเลือกเอาใบเซียมซีหมายเลขนั้นมาอ่าน ในบางที่เช่นศาลเจ้าจีน การเสี่ยงเซียมซีอาจไม่ได้จบลงแค่นั้น แต่เมื่อได้ติ้วมาแล้ว จะต้องเสี่ยงไม้ปวยประกอบด้วย ว่าติ้วเซียมซีนั้นเป็นของตนหรือไม่ โดยการโยนไม้ปวย ซึ่งเป็นไม้ทรงพระจันทร์เสี้ยวขนาดเท่ากัน 2 อัน ไม้ปวยต้องคว่ำอันหนึ่ง หงายอันหนึ่ง ติ้วเซียมซีที่เสี่ยงได้จึงเป็นของตน ถ้าไม้ปวยหงายหรือคว่ำทั้ง 2 อัน ก็จะต้องเริ่มสั่นกระบอกติ้วใหม่
          เซียมซีอาจจัดเป็นวรรณกรรมได้ประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นในประเทศจีนไม่น้อยว่า 1,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ซ้อง แล้วแพร่เข้ามาในประเทศไทย ในช่วงสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่คงมีขึ้นในศาลเจ้าของคนจีนก่อน และใบเซียมซีก็เขียนเป็นภาษาจีน ต่อมาใบเซียมซีจึงได้รับการแปลเป็นภาษาไทยในรูปร้อยกรองประมาณ 4-6 บทต่อใบ
ใบเซียมซีต้นฉบับสำนวนเดิม ของ นายเปลี่ยน แซ่ซ้อง 
          มีหลักฐานว่า นายเปลี่ยน แซ่ซ้อง ได้แปลใบเซียมซีภาษาจีนเป็นภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ในเวลาต่อมา ใบเซียมซีจีนก็ได้รับการแปลเป็นหลายสำนวนโดยกวีนิรนาม รูปแบบการแต่งเซียมซีมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง มีเนื้อหาเกี่ยวกับชะตาชีวิต โชคลาภ ความรัก ความเจ็บไข้ ลูกหนี้ คดีความ บุตร ของสูญหาย การพบปะญาติมิตรใบเซียมซีหนึ่งชุดมีราว 28-36 ใบ จัดสัดส่วนเป็น 4 ประเภท คือ มีใบเซียมซีลักษณะ
ดีมาก 1-2 ใบ 
ดี 8-9 ใบ 
ดีปานกลาง 9-10 ใบ 
และไม่ดีประมาณ 8-9ใบ


ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/133367
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น