เบลเยี่ยนบลู โคพันธุ์ซุปเปอร์


โคเนื้อต้นกำเนิดจากโคในตอนกลางและตอนบนของประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นพันธุ์ เรดไพน์และแบล๊ค
ไพน์ ที่ผสมกับโคชอร์ตฮอร์น ที่นำเข้าจากอังกฤษในช่วงปี ค.ศ. 1850-1890 และบางส่วนก็ถูกผสมด้วยพันธุ์ชาร์ลโรเลย์ ตลอดศตวรรษที่ 19 การสร้างพันธุ์ เริ่มจากการคัดเลือกพันธุ์เมื่อปลายศตวรรษที่ 19 โดยพัฒนาจากโคนมที่มีลักษณะกึ่งเนื้อกึ่งนม แต่มาหยุดชะงักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี 1919 ได้มีการกำหนดลักษณะของการพัฒนาพันธุ์ที่ชัดเจนว่า โคกึ่งเนื้อกึ่งนมจะต้องมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม มีโครงสร้างกล้ามเนื้อดีและให้ผลผลิตน้ำนมดีด้วย การคัดเลือกพันธุ์ดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยนในช่วงปี 1960-1970 โดยได้มีการเน้นลักษณะกล้ามเนื้อเป็นลักษณะเด่นที่คัดเลือก ซึ่งผลการคัดเลือกต่อมาทำให้ โคเนื้อเบลเยี่ยนบลู มีการพัฒนาของกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ ตะหนอก หลัง และสะโพกใหญ่ขึ้น กระดูกเล็กลง ลำตัวโค้งมน ส่วนหลังใหญ่ท้ายลาดแต่มีกล้ามเนื้อมากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นลักษณะต้นแบบที่ได้จากพ่อพันธุ์ชื่อ Gedeon และหลานของมันที่เป็นพ่อพันธุ์อีก 2 ตัว (Ganache และ Vaiseur)

ลักษณะของพันธุ์โคเนื้อเบลเยี่ยนบลู

          ขนาด ตัวผู้เต็มวัยหนัก 1100-1250 ก.ก. ความสูงที่ตะหนอก 146-155 ซ.ม. แม่โคเต็มวัยมีน้ำหนัก 700-750 ก.ก.(อาจจะหนักได้ถึง 900 ก.ก.) และ ความสูงที่ตะหนอก 132-138 ซ.ม.
          สีผิว ลักษณะสีในโคเนื้อเบลเยี่ยนบลู เป็นลักษณะด้อย สีที่พบมี 3 ลักษณะคือ สีขาวทั้งตัว สีเทาหรือด่าง(blue) และสีดำ ซึ่งลักษณะสีทั้ง 3 แบบนี้จะถ่ายทอดและการแสดงออกของยีนส์ควบคุมสีเหมือนกับในโคชอร์ตฮอร์น โคเนื้อเบลเยี่ยนบลู สีดำ เป็นสีที่ผู้เลี้ยงในเบลเยี่ยมชอบน้อยที่สุด ทำให้โคเนื้อเบลเยี่ยนบลูส่วนใหญ่จะมีสีขาวและสีด่าง
          ซากและส่วนประกอบ จากการทดสอบด้วยการขุนจนถึงอายุ 1 ปี ได้น้ำหนัก 480 ก.ก. ได้ซาก 60% เมื่อชำแหละซาก ได้กระดูก 13.4% เนื้อ 78.1% ไขมันและพังผืด 7.5%
          อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก ในการทดสอบเลี้ยงที่ช่วงอายุ 7-13 เดือน โคเนื้อเบลเยี่ยนบลู สามารถเปลี่ยนอาหาร 5.5 ก.ก. เป็นน้ำหนัก 1 ก.ก. มีการสะสมไขมันต่ำ และสามารถเลี้ยงด้วยอาหารพลังงานสูงได้เพื่อเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปโดยไม่มีการเพิ่มของไขมัน โดยปกติถ้าขุนจนถึงอายุ 15-16 เดือนจะได้น้ำหนักถึง 650 ก.ก.
          ระยะการอุ้มท้อง โคเนื้อเบลเยี่ยนบลูจัดว่าเป็นโคอายุการตั้งท้องสั้น ลูกตัวผู้จะมีระยะการอุ้มท้องเฉลี่ย 282.6 วัน ลูกตัวเมียจะมีระยะการอุ้มท้องเฉลี่ย 281.6 วัน
          น้ำหนักแรกเกิด เฉลี่ย 44 ก.ก.
          อายุเมื่อคลอดลูกตัวแรก เฉลี่ย 32 เดือน แต่สามารถจัดการให้คลอดลูกตัวแรกได้ที่ 24 เดือน ระยะห่างของการให้ลูก เฉลี่ย 14 เดือน โดย 75% ของแม่โคจะมีระยะห่างของการตกลูกอยู่ในช่วง 11-15 เดือน
          อัตราการผสมติด โคเนื้อเบลเยี่ยนบลูมีอัตราการผสมเทียมติดในการผสมครั้งแรก 62-65%โดยคิดจากการไม่กลับสัดในช่วง 60-90 วัน


ดูวิธีการที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ประสบความสำเร็จ Resultandos ที่น่าตื่นตาตื่นใจกับซุปเปอร์วัวเหล่านี้ที่มา : http://actualidad.loquenosabias.com/
http://www.thailivestock.com/
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

ผู้ชมหน้านี้ :

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น