วิจารณ์! สติ๊กเกอร์ไลน์ค่านิยม 12 ประการ งบ 7 ล้าน

(17ธ.ค.) นางทรงพร โกมลสุรเดช โฆษกกระทรวงไอซีทีแถลงว่าขณะนี้ทางกระทรวงกำลังจัดทำ
สติ๊กเกอร์ไลน์ "ค่านิยม 12 ประการ" ตามนโยบายของ คสช. และเตรียมปล่อยให้โหลดฟรี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในวันที่ 30 ธันวาคมนี้
การจัดทำสติ๊กเกอร์ครั้งนี้ กระทรวงไอซีทีได้ประสานกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล รวมไปถึงว่าจ้างบริษัทเอกชน เพื่อออกแบบและจัดทำสติ๊กเกอร์ให้ออกมาถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ทีสุด

ทั้งนี้ชาวสังคมออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสาร อ้างว่าเป็นเอกสารของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ้างเหมาจัดทำ สติ๊กเกอร์ไลน์ค่านิยม 12 ประการ
โดยมีวงเงินงบประมาณจัดสรร 7,117,400 บาท ราคากลางอยู่ที่ 7,117,353.24 บาท ซึ่งเป็นราคากลางจากบริษัท Line Company (Thailand) Limited พร้อมกับรายชื่อผู้กำหนดราคากลางอ้างอิงเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 5 คน

ทั้งนี้ หลายคนมองถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมของการทุ่มเงินจำนวนกว่า 7 ล้าน มาใช้ในการนี้ ว่าเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐควรจะนำเงินไปช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากไร้มากกว่าที่มา :  http://news.sanook.com/1716333/วิจารณ์-สติ๊กเกอร์ไลน์-ค่านิยม-12-ประการ-งบ-7-ล้าน/
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต
ผู้ชมหน้านี้ :  

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น