ชาวนาพลิกวิกฤต ขายข้าวผ่านโซเชียล ขายหมดเร็ว ราคาดี

ชาวนาบ้านท่าตาล จังหวัดพิษณุโลก ถูกนายทุนหลอกให้ปลูกข้าวและไม่มารับซื้อ จึงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหันมาขายข้าวทางเฟสบุ๊ค ปรากฏว่าขายหมดอย่างรวดเร็วและได้ราคาดีกว่า


นางสาวสิริมณี มณีท่าโพธิ์ ชาวนาที่อำเภอกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก บอกว่า ฤดูกาลทำนาที่ผ่านมา มีนายทุนมาติดต่อให้ตนเองและเพื่อนชาวนาในหลายหมู่บ้าน ปลูกข้าวหอมนิลและนำเมล็ดพันธุ์มาจำหน่าย ซึ่งนายทุนสัญญาว่าจะรับซื้อราคาตันละ 10,000 บาท แต่เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว นายทุนกลับไม่รับซื้อตามสัญญา ทำให้ชาวนาเดือดร้อน ซึ่งขณะนั้นตนเองมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อรักษาแม่ที่ป่วย จึงได้ทดลองขายข้าวผ่านทางเฟสบุ๊ค จนมีผู้สนใจสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้ขายข้าวหอมมะลิ กว่า 5 ตัน หมดในเวลาไม่ถึง 3 เดือน และได้ราคาดีถึงตันละ 30,000 บาท ซึ่งฤดูกาลทำนารอบใหม่นี้ จึงเปิดให้สั่งจองข้าวหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอรี่ล่วงหน้า ผ่านทางเฟชบุ๊คด้วย

ส่วนชาวนาในอำเภอเมืองและอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เร่งเก็บเกี่ยวข้าวกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปีนี้ข้าวสมบูรณ์ น้ำไม่ท่วมนาข้าว ทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดเวรนอนเพื่อเฝ้าข้าวเปลือก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันขโมย

ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในตำบลป่าป้อง, เชิงดอย, ป่าลาน และสันปูเลย ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้รับมอบเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท แล้วในกลุ่มนำร่อง จำนวน 172 ราย คิดเป็นเงินประมาณ 1.6 ล้านบาท

________________________________________________________________________________
ที่มา : http://www.thaitv.com/hotclip/10857
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น