ตะลึง!ปชช.มีสารพิษตกค้างในร่างกาย97%

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จัดเวทีเสวนาที่เชียงราย หลังพบว่าประชาชนมีสารพิษตกค้างในร่างกาย 97 เปอร์เซนต์


สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จัดเวทีสมัชชา สุขภาวะชาวนา จังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีตัวแทนชาวนาจากทั้ง 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม โดยจัดเวทีอภิปรายเรื่องเหลียวหลังแลหน้าสุขภาวะชาวนา ทางเลือกทางรอดชาวนาเชียงราย โดยมีตัวแทนชาวนาที่เกี่ยวข้องแสดงความเห็น การนำเสนอข้อมูลวิจัยพฤติกรรมและความเสี่ยงชาวนาเชียงราย และอภิปรายแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อสรุปเป็นผลการประชุมนำเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ


โดย นายวิรัตน์ พรหมสอน ประธานประเด็นสุขภาวะชาวนาภาคเหนือ กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย มีประชากรประมาณ 1.2 ล้านคนแต่จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พบว่า มีประชากร กว่า 97% ที่พบมีสารพิษชตกค้างในร่างกายในปริมาณที่น่าเป็นห่วง เพราะเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีเพื่อการเกษตรเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ทำให้เกิดวิกฤติกับชาวนาในหลายด้าน ทั้งด้านต้นุทนการผลิต ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะที่ดินไม่มีเป็นของตัวเอง จึงทำให้ต้องเช่าที่นาปลูกข้าว เอกชนหวังเพิ่มผลผลิตจึงทำให้ชาวนาเร่งผลิตและใช้สารเคมีมากขึ้นตามมา สถานการณ์จึงเอื้อให้บริษัทรายใหญ่ ๆ ถือโอกาสผลิตเพื่อหวังผลกำไร จนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาวะในที่สุดดังกล่าว


______________________________________________________________________
ที่มา : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=569061
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น