มนุษย์ฮอบบิต กลายเป็นคนแคระ-สมองเล็ก เพราะติดเกาะ

นักวิจัยพบว่า มนุษย์สายพันธุ์ที่มีร่างกายเล็ก ที่เคยอาศัยอยู่บนเกาะฟลอเรสของอินโดนีเซียเมื่อ 1 หมื่นปีก่อน มีขนาดตัวเล็กลง เพราะการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของเกาะที่มีอาหารจำกัด
  ผลการศึกษากระดูกของมนุษย์ชนิดนี้ ซึ่งมีชื่อเล่นว่า"ฮอบบิต" แสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่มนุษย์ดังกล่าวจะมีรูปร่างแคระเช่นเดียวกับมนุษย์ในยุคโบราณกว่า โดยมนุษย์แคระอาศัยอยู่ร่วมสมัยกับมนุษย์โฮโมเซเปียน กระทั่งเมื่อ 12,000 ปีก่อน

ผลการสแกนกะโหลกของมนุษย์ดึกดำบรรพ์จากเกาะฟลอเรส บ่งบอกว่า มนุษย์สายพันธุ์นี้มีวิวัฒนาการที่ตัวเล็กลงเรื่อยๆ จนกระทั่งมีสมองเล็กกว่าผลส้ม วัดปริมาตรได้ 426 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือแค่ประมาณ 1 ใน 3 ของมนุษย์โฮโมเซเปียนอย่างพวกเรา

นับตั้งแต่การค้นพบมนุษย์ โฮโม ฟลอเรไซเอนซิส (Homo floresiensis) ที่อาศัยอยู่บนเกาะฟลอเรสของอินโดนีเซีย เมื่อปี 2003 นักวิจัยยังคงไม่สามารถอธิบายได้ว่า ต้นกำเนิดของมนุษย์ที่มีความสูงเพียง 1 เมตร และมีสมองขนาดเล็กมาจากที่ใดThe origin of the hobbit inforgraphic


ก่อนหน้านี้มีการตั้งทฤษฎีว่า มนุษย์ฮอบบิตอาจเคยมีสมองและร่างกายที่ใหญ่เช่นเดียวกับมนุษย์ในเอเชียตะวันออก หรือมนุษย์โฮโม อิเร็กตัส แต่สมองเริ่มมีขนาดหดลง หลังจากมนุษย์โฮโม อิเร็กตัส ย้ายมายังเกาะฟลอเรส พวกเขาตัวแคระแกร็นลง  เพราะการคัดเลือกตามธรรมชาติผ่านกระบวนการที่เรียกกันว่า  กระบวนการแคระแกร็นของสิ่งมีชีวิตบนเกาะ (island dwarfism) แต่อีกหลายคนแย้งว่า  ต่อให้เกิดจากการย่อขนาดลงตามวิวัฒนาการ  ซึ่งพบโดยมากในสัตว์ที่อาศัยอยู่บนเกาะ  ทฤษฎีนี้ก็ไม่อาจใช้อธิบายสมองที่มีขนาดเท่าลิงชิมแปนซีของฮอบบิต  หรือราว 400  ซีซี  คิดเป็น 1 ใน 3 ของขนาดสมองมนุษย์ยุคปัจจุบัน


รายงานซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the Royal Society B ระบุผลการสแกนกระโหลกของทีมนักวิจัย ที่นำโดย ดร.ยูสุเกะ ไคฟุ  จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติโตเกียว แสดงให้เห็นสมองของมนุษย์ฮอบบิตที่มีขนาดใหญ่กว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้เล็กน้อย


The Hobbit


นอกจากนั้น ดร.ไคฟุและคณะ ยังได้ทำการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึงสัดส่วนของสมองเทียบกับขนาดร่างกายมนุษย์ปัจจุบัน  ซึ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่สมองของมนุษย์โฮโม อิเร็กตัส อาจหดตัวจนมีขนาดเท่ามนุษย์ฮอบบิต

ดร.ไคฟุกล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้ ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์ว่า มนุษย์โฮโม อิเร็กตัส เป็นบรรพบุรษของโฮโม ฟลอเรไซเอนซิส แต่สิ่งที่ค้นพบคือ มีความเป็นไปได้ตามที่หลายคนเชื่อว่าสมองของโฮโม ฟลอเรไซเอนซิส เล็กเกินไปกว่าที่จะมีความสอดคล้องกับความเห็นที่ว่า นี่เป็นรูปแบบ"แคระ"ของมนุษย์โฮโม อิเร็กตัส


ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1366203422
ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต
ผู้ชมหน้านี้ :  

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น